Kapitel 3 Bråk- Delar av helhet

advertisement
Aritmetik och Taluppfattning ….
Matte Direkt 9: Kapitel 1 Mer om Tal
Namn:
Arbetsperiod:
Provdatum:
Begrepp/ Nyckelfrågor
Avsnitt och uppgifter
Arbetar
med det
under..
Tal i kvadrat
Uppg. 1-10 sid 8-9
Vad betyder ett tal är ett
kvadrattal?
1
Hur skriver man ett tal i
kvadrat?
Arbeta tillsammans: Undersök kvadrattal
Sid 9
Kvadrater
Uppg. B1-B10, sid 24
Polygontal
Uppg 16-25, Fördjupning år 9 Sid 10-11
Kvadratrot
Uppg. 11-20, sid 10-11.
Kvadratrot
Uppg. B11-B18, sid 25.
Räkna med kvadratrötter
Uppg. R13-R29, sid 32-33
Rätvinkliga trianglar
Uppg. 29-32, sid 13
Vad kan kvadrat/kvadratrot Pythagoras sats
Uppg. 33-40, sid 14-15.
3 vara bra till?
Pythagoras sats
Pythagoras sats
Uppg. B19-B24, sid 26-27.
Lös problem med hjälp av Pytagoras sats
Uppg. R30-R41, sid34-35
Stora tal i tiopotensform
Hus kan man hantera
Uppg. 41-46, sid 16
mycket stora och mycket
Små tal i tiopotensform
små tal?
Uppg. 47-53, sid 17
Vad är tiopotensform?
Stora och små tal som tiopotenser
Vad är grundpotensform?
Uppg B25-B30, sid 28
4
Hur kan man räkna med
Tal i grundpotensform
potenstal? Vilka räknesätt
Uppg. 54-64, sid 18
blir enklare?
Stora och små tal i grundpotensform
Vilken är fördelen med tal i Uppg B33-B38, sid 29
Räkna med tal i grundpotensform?
potensform?
Uppg. 65-72, sid 19
Vad är motsatsen till
kvadrattal? (kvadratroten)
2
Hur räknar man med
kvadratrötter?
Gråmarkerade uppgifter utgör den gröna grundkursen. Uppgifter med ett B framför finns i
blått avsnitt de med ett R i rött avsnitt. Till exempel: B1-3 är uppgift 1, 2 och 3 i blått avsnitt.
Klar
Moment
Nyckelbegrepp: kvadrattal, kvadratrot, rätvinkliga trianglar, Pytagoras sats, potensform,
tiopotensform, grundpotensform, prefix, polygontal, formler
Arbeta tillsammans: Tävla med tal i grundpotensform
Sid 21
Prefix
Hur kan man kombinera
Uppg. 73-81, sid 20
5
tiopotenser med ord? (Prefix) Stora och små tal i grundpotensform
Uppg. B39-B44, sid 29
Negativa tal
Negativa tal
Uppg. B45-B54, sid 30
6 Hur multiplicerar och
Mer om negativa tal
dividerar man negativa tal? Uppg R1-R12, sid 31
Mönster i figurer
EXTRA! EXTRA! EXTRA!
7
Fördjupning år 9: uppg. 8-15, sid 8-9
Mönster i tal.
Gråmarkerade uppgifter utgör den gröna grundkursen. Uppgifter med ett B framför finns i
blått avsnitt de med ett R i rött avsnitt. Till exempel: B1-3 är uppgift 1, 2 och 3 i blått avsnitt.
Download