Planering matematik v 38-51 (Eldorado 6A) Klass 6

advertisement
Planering matematik v 38-51 (Eldorado 6A) Klass 6
Här är ett försök till planering av matematiklektionerna under höstterminen 2013. Det kommer
antagligen att bli en del justeringar men tempot kommer att vara ganska så högt och det är många
nya ord och begrepp som ska befästas och tränas på. Diskussioner och motiveringar samt kloka val av
strategier, både egna (informella) och de som jag visar (formella).
Proven som vi kommer att ha kommer att vara skriftliga och delas upp i flera mindre istället för ett
stort.
Eftersom jag läser matematik på universitetet kommer eleverna även att ”testas” en hel del muntligt.
Kunskapskraven presenteras kortfattat på s 167 i Eldorado 6A:
1.
2.
3.
4.
Problemlösning
Begrepp
Metod och beräkning
Resonemang och kommunikation
Vecka Tisdag
38
Genomgång av
Ekvationer s.20-21.
39
Uppg. 74-82.
40
Uppg. 83-92.
41
Repetition.
Torsdag
Uppg. 60-67.
Fredag
Uppg.68-73
Läxa fre-fre
Läxa 2.
Klassresa
Genomgång av
Mönster & formler
Matteprov kap 1.
Klassresa.
Uppg.116-121.
Läxa 3
Repetera
inför provet.
42
Uppg.1-7.
Uppg. 8-17.
43
44
45
46
Uppg. 27-33.
Uppg. 34-38.
Höstlov
Uppg.45-56.
Uppg.76-83.
47
48
Uppg.133-135.
Uppg.41-44.
Uppg.65-74.
Repetition.
Uppg. 1-10.
Kapitel 3.
Kapitel 2.
Genomgång av
Primtal & sammansatta
tal.
Genomgång av
Räknemetoder × och ÷
Uppg. 38-40.
Uppg. 57-64.
Genomgång av
Negativa tal.
Matteprov kap 2.
Uppg.11-17.
49
Genomgång av
Skala och likformighet.
Uppg.18-22.
Uppg. 33-36.
50
Uppg. 37-39
Uppg.49-53.
51
Uppg. 54-63
www.webbmatte.se
www.nok.se/eldorado
Genomgång av
Kombinatorik.
Genomgång av
Textuppgifter.
Matteprov kap 3.
www.nomp.se
Läxa 4
Läxa 5
Läxa 6
Repetition.
Läxa 7
Läxa 8
Repetition.
Download