Begravnings- gudstjänst

advertisement
Begravningsgudstjänst
P=präst
L=annan gudstjänstledare än präst
F=alla läser eller sjunger
Klockringning
Musik
Samlingsord
P: I Guds, den treeniges, namn.Vi är samlade för att ta avsked av NN
och för att överlämna henne/honom i Guds händer.
Psalm
Griftetal
Bön
P: Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är
till.Bevara oss i liv och död i din kärlek. Låt oss av nåd få gå in i ditt
rike. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.
Överlåtelsen Vi står upp
P: Barmhärtige Gud, vi överlämnar NN i dina händer.
P: Av jord har du kommit.
Jord ska du åter bli.
(+) Jesus Kristus är uppståndelsen och livet
/Jesus Kristus ska uppväcka dig på den yttersta dagen.
eller
P: P: Du gav henne/honom livet.
Ta emot henne/honom i din frid
(+) och ge henne/honom för Jesu Kristi skull
en glädjerik uppståndelse.
Gud, du Skapare av himmel och jord,
du världens Frälsare,
du livets Ande,
bevara oss i ditt rike
nu och alltid. Amen.
Bibelläsning
P/L: Låt oss höra Bibelns ord om tryggheten hos Gud i liv och död.
Vi läser ur ...
Psalm
Förbön
P/L: Gud, vi tackar för livet som du ger oss. Det är fyllt av glädje och sorg,
av arbete och vila, Nu tackar vi för NN, för allt hon/han fick betyda,
för allt hon/han fick vara och ge.
Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har
kvar. Vi tackar dig för din Son Jesus Kristus som öppnar porten till
det liv som aldrig dör. Bär oss denna dag och alla dagar och låt oss
när stunden är inne få dö i frid.
Amen.
eller
P/L: Gud, vi tackar (dig) för NN:s liv (och för allt hon/han fått betyda).
Gud, omslut oss i allt som vi tänker, känner och minns, i allt som blev
och inte blev. Var med oss i det liv som fortsätter tills också vi en dag
ska dö. Bevara oss i din frid nu och all tid.
Amen.
eller
P/L: O Herre Gud, du som har skapat oss och omsluter levande och döda.
Ge oss alla visa hjärtan, så att vi inser livets korthet och tar emot
varje dag som en ny gåva. Ge oss en levande tro på din Son, Jesus
Kristus, som led döden för alla mänskors skull och uppstod ur graven
för att ge oss ett hopp och lever i evighet. Hjälp oss se vår synd och
leva efter din heliga vilja. Och när vår dödsdag kommer, låt oss utan
oro möta vår sista stund. När evighetens påsk gryr över jordens gravar, låt oss av nåd få uppstå till evigt liv.
Amen.
eller
P/L: (O) Gud, till dig har vi överlämnat NN. Till dig överlämnar vi oss
själva. Hjälp och bär oss i vår sorg och saknad. Bevara oss nu och i
evighet. I Jesu namn.
Amen.
Herrens bön
F: Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket
din är makten och äran
i evighet.
Amen.
Då avslutning sker i kyrka eller kapell:
Psalm/musik
Avskedstagande
Slutbön
P: Gud, du som är uppståndelsen och livet,
ge NN/henne/honom din frid
och låt ditt eviga ljus (+) lysa för henne/honom.
Amen.
Välsignelsen
P: Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I (Guds:) Faderns och Sonens (+) och den heliga Andens namn.
Amen.
Psalm
Musik
Klockringning
Då avslutning sker på kyrkogården:
Psalm/musik
Kistan bärs till graven under klockringning
Gravsättning
Avskedstagande
Slutbön
P: Gud, du som är uppståndelsen och livet,
ge NN/henne/honom din frid
och låt ditt eviga ljus (+) lysa för henne/honom.
Amen.
Välsignelsen
P: Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I (Guds:) Faderns och Sonens (+) och den heliga Andens namn.
Amen.
Psalm
Sändningsord
P: Må Faderns omsorg,
Sonens kärlek
och den heliga Andens tillgivenhet
omsluta oss under dagens timmar,
när natten kommer
och när uppståndelsens morgon gryr.
Amen.
Download