konsuln - Högskolan för scen och musik

advertisement
KONSULN
Opera i tre akter av Gian Carlo Menotti
Översättning: Göran Gentele och Sixten Ehrling
Med studenter från operautbildningen
Regi och koreografi: Mira Bartov
Dirigent: Marit Strindlund
Pianoackompanjemang: Mikael Kjellgren
Scenografi: Ger Olde Monnikhof
Premiär: 13 feb 2009 kl 19.00
Ges även: 14, 16, 17, 19 feb 2009 kl 19.00
Sekreteraren
KIVPAPPER ∂ ARKIVPAPPER ∂ ARKIVPAPPER ∂
Högskolan för scen och musik
Artisten, Fågelsången 1
www.hsm.gu.se
Biljetter
[email protected]
031-786 4001 (vardagar kl 11-12)
Fotografering och bandinspelning vid konserten är inte tillåten!
Kom ihåg att stänga av din telefon!
Konsuln
Negar Zarassi som Den utländska kvinnan
Foto: Sara Moritz
Karin Fjellander som Magda Sorel
Erika Tordéus som Sekreteraren
Foto: Sara Moritz
Gian Carlo Menotti, som redan vid 12 års ålder hade skrivit två operor, måste räknas som ett av operahistoriens verkliga underbarn. Hans formella musikutbildning
påbörjades vid konservatoriet i Milano, efter att tidigare ha undervisats av sin mor
som var en entusiastisk amatörmusiker.1928, då hans far dött och Menotti är 17
år, beslutar han sig för att flytta till USA och studier vid Curtis Institute of Music.
Detta gjorde att han numera framför allt betraktas som en amerikansk tonsättare,
dock verksam inom den italienska operatraditionen.
Menotti får sägas vara ett slags allkonstnär. Förutom att vara tonsättare skrev han
libretti till samtliga sina egna operor, men även till andras, (framför allt till Samuel
Barber), var en mycket aktiv regissör, samt konstnärlig ledare för sin egen ”Festival
of Two Worlds” i Spoleto, Italien.
Efter att ha skrivit tre mycket framgångsrika ”kortoperor” till egna libretti; Amelia
al Ballo (en av få skriven på italienska), The Medium och The Telephone, komponerar
Menotti 1950 sin första helaftonsopera; The Consul (i svensk översättning Konsuln).
Under slutet av 40-talet uppbar Menotti ett kontrakt hos Metro-Goldwyn-Mayer
för att skriva filmmanus och det antas vara ett utkast till just ett sådant som sedan
blir grunden till librettot för Konsuln. Detta överaskar inte eftersom Konsuln, liksom
de flesta av Menottis verk, har en mycket effektiv dramatisk progression med klipp
mellan korta, väl avgränsade, scener, vilka elegant fogas samman musikaliskt.
Konsuln är också mycket representativ när det gäller Menottis musikaliska uttryck.
Som tonsättare kan han sägas vara en klar efterföljare till Puccini, då de har många
drag gemensamt; ett obrutet musikaliskt flöde som ständigt för handlingen framåt,
korta aria-avsnitt organiskt sammanlänkade av recitativiska delar, starka melodier
med klart tonal förankring, samt fokus inställt på den vokala linjen (vilket inte på
något sätt hindrar en intressant och varierad orkestrering, precis som hos Puccini).
Likt Puccini använder sig Menotti också av ledmotiv, vilka ständigt återkommer
i varierande skepnad tillsammans med sina karaktärer; lyssna t ex till sekreterarens
rytmiskt alerta men något enstaviga tema vilket ackompanjerar alla hennes entréer,
kombinationen av den snabba, kantiga melodi och stora, tungt hotfulla ackord som
åtföljer den hemliga polisen, det stora kärleks/avskedstema som presenteras första
gången i den trio där huvudpersonerna, Magda, John och Modern, måste skiljas åt.
Detta hörs återigen, dels när Magda i förklädda ordalag till Assan nämner sin tanke att
ta sitt eget liv för att rädda Johns, dels när John i sista akten kommer till konsulatet,
får se Magdas kvarlämnade kappa och förstår vidden av sitt eget och Magdas offer.
Ett drag som återkommer i Menottis komponerande är hans dramatiska intresse
för det extraordinära/övernaturliga/ovanliga, ett utforskande av andra medvetandetillstånd – i Konsuln ser vi t ex en drömsekvens och en hypnos illustreras, vilka båda
är nog så reella för operans karaktärer och skänker dessa skräck, respektive lättnad, i
en pressande tillvaro. I operan The Medium är huvudpersonen en kvinna som utger
Karin Fjellander som Magda Sorel
Foto: Sara Moritz
3
4
Synopsis
sig för att vara medial och håller seanser, men så småningom faktiskt har övernaturliga upplevelser vilka hon inte kan hantera. I verket The Saint of Bleecker Street
får vi följa en ung flicka som har religiösa visioner och upplever blödande stigma på
sina händer.
Det är intressant att Menotti lyckas infoga dessa element i berättelser som annars
håller sig inom en tydlig italiensk verismo-tradition, både vad gäller libretti och
musikaliskt innehåll. Dock måste man erkänna att Menotti ger sin realism och samhällskritik ett mer romantiserat, eller kanske snarare mer direkt känslofyllt, innehåll
än vad övrig europeisk realism och modernism erbjuder under första halvan av nittonhundratalet. Jämför t ex Bergs Wozzeck, (premiär 1925), där huvudpersonernas
vardag och samhällets korruption illustreras med en fullt genomförd tolvtonsteknik
utan traditionella tonala uttyck. (Menotti var dock ingen fiende till nya musikaliska
tekniker och utnyttjade själv just tolvtonsmusik i sin opera Le dernier sauvage).
Bakgrunden till Konsuln var emellertid i högsta grad dagspolitisk. Vid premiären
för Konsuln (1950) befinner sig världen mitt i det kalla kriget, med en rad hårt
kontrollerade europeiska stater. I USA har McCarthyismen fått fäste och man jagar
”kommunistiska infiltratörer” inom den amerikanska samhällsapparaten. Menotti
som själv var italiensk immigrant, verksam inom teater- och filmbranschen, såg
med förskräckelse hur nationen stängde sig både för dem på ”utsidan”, liksom för
dem på ”insidan”. Verket kan alltså ses som både en inrikes- och en utrikespolitiskt
laddad inlaga i samhällsdebatten under sin tid, samtidigt som den i högsta grad har
aktualitet för dagens samhälle.
Konsuln gjorde tidigt stor succé. Efter en kort ”prövotid” i Philadelphia får den
sin New York-premiär den 15 mars 1950 på the Ethel Barrymore Theatre, Broadway, där den fortsätter att ges kontinuerligt under åtta månader. Menotti mottog
också Pulitzer-priset för Konsuln och verket anses generellt vara höjdpunkten i hans
karriär som tonsättare. (Menotti avled 2007 och hann komponera ett flertal operor
under senare delen av sin karriär, varav ingen fick sådan framgång som Konsuln).
Den har senare översatts till minst 12 olika språk och i Sverige gavs den för första gången på Kungl. Operan i Stockholm 1952, med Göran Gentele och Sixten
Ehrling som regissör respektive dirigent. Det är också deras översättning, med små
justeringar, som vi framför här ikväll.
Konsuln är ett verk vars dramatiska innehåll, flyktingfrågan, och känslomässiga
kontext – att tro så starkt på något att man är villig att offra sin familj och sitt liv för
detta – aldrig upphör att vara aktuella eller beröra oss. Detta, i kombination med
en emotionellt mycket stark och dramatiskt effektiv musik, gör Konsuln till ett av
operalitteraturens stora mästerverk!
Akt I
Magdas man John Sorel har blivit sårad då polisen bryter sig in på ett hemligt möte.
Därför vill han fly till ett annat land och uppmuntrar Magda att ansöka om visum
för sig själv, deras son och hans mor till det landet. Hans kontaktman skall vara
glasmästaren Assan. På konsulatet sitter en lång rad människor och väntar på att få
tala med konsuln, men hans sekreterare ser till att ingen kommer in utan att ha fyllt
i en bunt formulär.
Akt II
En kväll krossas en fönsterruta i Magdas hus av en sten, och hon skickar genast
bud efter glasmästaren Assan. Han berättar att John alltjämt väntar på besked om
huruvida hans familj är på väg till landet i fråga, men Magda har ännu inte fått tala
med konsuln. En polisagent kommer och frågar ut Assan. Då det äntligen blir Magdas tur att tala med konsuln lägger sekreteraren på nytt hinder i vägen, och Magda
beskyller i sin desperation byråkraterna för att ta livet på folk. Sekreteraren lovar att
hon skall få tala med konsuln så snart hans gäst har gått, men då Magda förstår att
det är polisagenten svimmar hon.
Akt III
John är tillbaka sedan han fått veta att hans son är död och hans mor ligger för
döden, och då han söker sin hustru på konsulatet blir han gripen trots sekreterarens
protester. Hon lovar att ringa till Magda, men det är för sent. Hon har redan begått
självmord för att förhindra att John blir arresterad för hennes skull.
Källa: Inger Sørensen, Operalexikonet, Bokförlaget Forum, Stockholm 1993
Marit Strindlund, dirigent
5
6
Solister
Dardan Bakraqi, tenor, går andra året på operautbildningens treåriga
kandidatprogram. Dardan började sina musikstudier vid Vadstena
folkhögskolas musiklinje 2004-2006. Sedan 2009 studerar han
för sångpedagogen Birgit Louise Frandsen Irestad på HSM. Han
spelade Timante i barockoperan Sin hustrus slav av Francesco
Provencale hösten 2008 och har medverkat i många konserter i
USA, Tyskland, Ungern, Kroatien och Albanien. Dardan har
deltagit i masterclasses för Dorothy Irving, Ingrid Haking Raaby
och Torbjörn Lillieqvist.
Kristina Elfversson, sopran, går andra året på operautbildningens
Maria Sjökvist som Modern
Peter Haeggström som Hemlig polis
Foto: Sara Moritz
treåriga kandidatprogram. Under sin utbildning har hon spelat
Ipollita i barockoperan Sin hustrus slav, medverkat som solist i olika
operaprojekt och gett ett flertal konserter. Kristina har medverkat
som korist i La Vestale, Don Giovanni och Rucklarens väg. För tillfället studerar hon in Violetta i La Traviata, och i vår gör Kristina
en utbytestermin på Conservatorio di musica di Verona, Italien.
Kristina studerar för Birgit Louise Frandsen Irestad.
Dardan Bakraqi som Magikern
Negar Zarassi som Den utländska kvinnan
Foto: Sara Moritz
Johanna Ericsson, mezzosopran, avslutar till hösten sina sångpeda-
gogstudier vid Högskolan för scen och musik. Hon har tidigare
studerat sång på Vadstena folkhögskola. Johanna är aktiv både som
solist samt i Rilkeensemblen under ledning av Gunnar Eriksson.
Hon är frilansande sånglärare samt pedagog på Folkuniversitetets
Art College, Göteborg.
Karl Peter Eriksson, baryton, går nu sin sista termin på Högskolan
för scen och musik. Under studietiden har han medverkat i de
nyskrivna operorna Meetings och Enlivider och klassiska verk som
Mozarts Don Giovanni som Leporello och Stravinskijs Rucklarens
väg som Father Truelove. Utöver detta har han gjort flera roller i
Brittens Paul Bunyan och delar av grevens roll i Mozarts Figaros
bröllop. På och framförallt utanför HSM har han medverkat i flera
andra uppsättningar och konserterat med allt från äldre konstmusik
till musikal, jazz och visor.
Erika Tordéus som Sekreteraren, Marie-Louise Granström som Vera Boronel, Klas Norberg som Mr. Kofner,
Dardan Bakraqi som Magikern, Kristina Elfversson som Anna Gomez, Negar Zarassi som Den utländska kvinnan,
Karin Fjellander som Magda Sorel
Foto: Sara Moritz
7
8
Karin Fjellander, sopran, går sista året på operautbildningens treåriga
Klas Norberg, baryton, studerar sitt andra år på HSM:s operautbild-
kandidatprogram. Under utbildningen har hon sjungit delar av
titelrollen i Syster Angelica av Puccini, Mamman i Humperdincks
Hans och Greta, sopranrollen i den nyskrivna gatuoperan I’m not
prejudiced …but! samt Mother Goose i Rucklarens väg. 2004-2006
frilansade Karin som operasolist i det symfoniska metalbandet
Therion på deras turnéer i Europa, Syd-, Mellan- och Nordamerika.
Sommaren 2008 gjorde hon tillsammans med organisten Daniel
Johansson en kyrkoturné där programmet bestod av svenskkomponerad sakral musik.
ning. Innan dess gick han på estetisk linje och Kapellsbergs musikskola i Härnösand. Just nu är han engagerad som solist i ett antal
framföranden av Romans Den svenska mässan tillsammans med
barockensemblen Corona Artis, och sjöng nyligen Saint-Saëns
Juloratorium och tidigare under hösten Herzlich Lieb av Buxtehude.
Klas spelar också i 50-tals-rockbandet The Scramblers som under
hösten hade premiär på showen Rocksalonger på Hotell Höga
Kusten. Klas är också med i popgruppen She, i Nora trion som
spelar visor och folkmusik/jazz och i en Trubadur duo som spelar
hitsen du vill och inte vill höra. Han har bl a framträtt på Storsjöyran, Debaser, Oscar Fredriks kyrkan och Fiskekampen i Träsk.
Marie-Louise Granström, mezzosopran, går andra året på operautbild-
ningens kandidatprogram. Innan dess gick hon två år på Birkagårdens folkhögskola. Hon har under sin studietid gjort roller som
Fröken Y i Margareta Hallins Den Starkare, Amor och Melinta i
barockoperan Sin hustrus slav samt varit korist i Don Giovanni och
Rucklarens väg.
Maria Sjökvist, mezzosopran, studerar nu sitt sista år på operautbildningens kandidatprogram. Under sin studietid har hon gjort roller
som Baba the Turk i Rucklarens väg, Bianca i The Rape of Lucretia
och Hertiginnan i Syster Angelica. Hon har medverkat som solist i
sommaroperauppsättningar i Vadstena med Camerata Mandolino
Classico. Hon studerar sång för hovsångerskan MariAnne
Häggander.
Peter Haeggström, baryton, studerar sin första termin vid operaut-
bildningens masterprogram. Han har tidigare studerat på musikerlinjen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och på operastudion Kulturama. Under studietiden har han bl a gjort roller som
Renato i Maskeradbalen och Belcore i Kärleksdrycken. Våren 2008
gjorde han huvudrollen i uruppförandet av Björn Linnmans kammaropera Ännu.
Erika Tordéus, mezzo-sopran, gjorde sin solodebut som 22-åring i
Carnegie Hall i New York. Hon har uppträtt som solist runt om i
USA och Europa. Flera kompositörer har skrivit stycken för henne.
Erika har också gjort solistiska framträdanden med bl a den nutida
musikensemblen ALEA III, Cyperns Stads Orkester, Atens kammarorkester, The Hampton’s Festival Orkester och Mellersta Upplands Kammarorkester. Hon har studerat på New England Conservatory of Music i USA för Susan Clickner och för Iwa Sörenson på
Operastudio 67. Just nu går hon första året på masterutbildningen i
opera vid HSM där hon studerar för Birgit Louise Frandsen Irestad.
Richard Laby, lyrisk baryton, går andra året på operautbildningens
kandidatprogram. Där har han bland annat sjungit delar ur Carmen
och Eugen Onegin. Under hösten gjorde han sin första operaroll
som Herkules i barockoperan Sin hustrus slav.
Martin Lögdström, baryton, har tidigare sjungit rollen som pappan
i Humperdincks Hans och Greta i ett samarbete mellan HSM och
VÄGUS, Västra Götalands Ungdomssymfoniker och Antonio
i Figaros Bröllop vid Skånska Operan sommaren 2008. I höstas
kunde man höra honom som Nick Shadow i HSMs uppsättning av
Rucklarens väg. Han är ofta anlitad som oratoriesolist, bland annat i
Bachs juloratorium, Faurés Requiem och Händels Messias. Martin
har vid flera tillfällen arbetat som extrakorist i GöteborgsOperans
kör. Han har deltagit i masterclasses för bland andra Helena Döse,
Torsten Föllinger och Dorothy Irving. Martin avslutar sina kandidatstudier vid HSM till våren.
Negar Zarassi, sopran, går nu sitt andra år på operautbildningens
kandidatprogram, innan dess studerade hon 2 år på musikerlinjen
vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon har medverkat
i flera konserter och produktioner i skolornas regi, nu senast som
Menelippa i barockoperan Sin hustrus slav. Hon anlitas också som
solist vid konserter utanför skolan. Förutom sången så tycker Negar
mycket om att dansa, då gärna salsa eller jazzdans.
9
10
Rollista
Kristina Elfversson som Anna Gomez
Foto: Sara Moritz
Johanna Ericsson som Civilklädd polis, Peter Haeggström som Hemlig polis
Martin Lögdström som Civilklädd polis, Karl Peter Eriksson som John Sorel
Foto: Sara Moritz
Klas Norberg som Mr. Kofner
Foto: Sara Moritz
11
12
John Sorel (baryton)
Karl Peter Eriksson
Magda Sorel (sopran)
Karin Fjellander
Modern (kontraalt)
Maria Sjökvist
Hemlig polis (bas)
Peter Haeggström
Sekreteraren (mezzosopran)
Erika Tordéus
Mr. Kofner (bas/baryton)
Klas Norberg
Den utländska kvinnan (sopran)
Negar Zarassi
Anna Gomez (sopran)
Kristina Elfversson
Vera Boronel (kontraalt)
Marie-Louise Granström
Magikern (tenor)
Dardan Bakraqi
Assan (baryton)
Richard Laby
Statist 1, Civilklädd polis
Martin Lögdström
Statist 2, Civilklädd polis
Johanna Ericsson
Produktionsteam
Regi/koreografi
Dirigent
Pianoackompanjemang
Scenografi/kostym
Ljus
Musikalisk instudering/repetitörer
Maskör
Kostymansvarig
Kostymassistent
Praktikant (kostym)
Teknik
Ljudteknik
Praktikanter (ljud)
Marknadsföring/programblad
Fotograf
Producent
Koordinator
Teknisk chef
Utbildningsledare
Högskolerektor
Mira Bartov är utbildad skådespelerska vid Drama Centre London och utbildad
regissör vid Operahögskolan i Stockholm. Hon har fått sin musikaliska utbildning
vid Nordiskt Musikkonservatorium och har studerat litteraturvetenskap, filosofi och
idéhistoria vid Stockholms universitet. Mira har skrivit operalibretton och gjort flera
översättningar av libretton bl a till Tosca och Fedra, som framförts på Folkoperan.
Hon har bl a regisserat Snäll rebell med Operareflex, Julius Caesar och Trollflöjten
på Norrlandsoperan, Fyren med Piteå kammaropera, Rigoletto på Folkoperan, samt
ungdomsoperan Shit också som uruppfördes på Folkoperan. Under 2008 tillträdde
hon som konstnärlig chef för Folkoperan i Stockholm. 2009 blev hon professor i
musikdramatisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik. Hösten 2009 regisserar Mira Pärlfiskarna på Folkoperan, och våren 2010 regisserar hon Unsuk Chins
opera Alice i underlandet på Opéra Grand-Théâtre de Genève.
Mira Bartov
Marit Strindlund
Mikael Kjellgren
Ger Olde Monnikkof
Lars Åke Carlsson
Mikael Kjellgren
Lars-Göran Dahl
Kerstin Olsen
Kristin Johansson Lassbo
Lovisa Nilsson
Ellinor Gross
Lars Åke Carlsson
Fredrik Magnusson
Thomas Magnusson
Anders Bergsten
Peter Midbjer
Fredrik Nilsson
Henrik Wahlström
Jenny Haraldsson
Tobias Egle
Sara Moritz
Bo Lindfeldt
Madeleine von Liewen Wistrand
Lena Sandstedt
Anna Maria Koziomtzis
Helena Wessman
Marit Strindlund
Efter sin dirigentubildning vid Kungl. Musikhöskolan och studier specialinriktade
mot operadirigering för Mark Elder vid Royal Northern College of Music i Manchester, är Marit Strindlund verksam som opera- och orkesterdirigent i Sverige
och Storbritannien. Hon har dirigerat produktioner vid Värmlandsoperan, GöteborgsOperan, British Youth Opera Sadler’s Wells West End London, Opera Garden
Aberdeen, samt varit assistent vid Opera National de Paris.
Som orkesterdirigent har Strindlund arbetat hos Norrköping Symfoniorkester, London Southbank Sinfonia, Dalasinfoniettan, Nordiska kammarorkestern,
Värmlands Sinfonietta, KammarensembleN, Östgöta Blåsarsymfoniker, Kharkov
Symphony Orchestra, Westbohemia Symphony Orchestra. Kommande engagemang inkluderar konserter med Helsingborg Symfoniorkester, Västerås Sinfonietta,
uruppförande av Annelies van Parys senaste opera i Antwerpen, Ghent och Amsterdam för Teater Transparant och The Spectra Ensemble.
Ger Olde Monnikhof är frilansande scenograf med Teater Trixter som hemmascen.
Samtidigt som Konsuln spelas på Högskolan för scen och musik jobbar han med en
nyskriven teaterproduktion Ballerinan och Simone Weil på Teater Trixter som hade
premiär den 11 februari. Därefter fortsätter han med den nyskrivna pjäsen Expectations med Gothenburg English Speaking Theatre (GEST).
13
14
Spelplats
Premiärdatum
Föreställningens längd
Speldatum
Artisten, Göteborg
Jacobsonteatern (Teater 1)
13 februari 2009
ca 2 1/2 tim inkl. paus
14, 16, 17, 19 februari kl 19.00
Information om verket, dess titel och dess upphovsmän
The Consul
Musical Drama in Three Acts
Föreställningen ges på svenska.
Kompositör/librettist
Översättning
Förlag
Erika Tordéus som Sekreteraren
Karl Peter Eriksson som John Sorel
Foto: Sara Moritz
Gian Carlo Menotti (1911-2007)
Göran Gentele (1917-1972) och
Sixten Ehrling (1918-2005)
Edition Wilhelm Hansen AS
Erika Tordéus som Sekreteraren,
Kristina Elfversson som Anna Gomez
Foto: Sara Moritz
Richard Laby som Assan
Foto: Sara Moritz
15
Marie-Louise Granström som Vera Boronel
Foto: Sara Moritz
16
Marie-Louise Granström som Vera Boronel,
Karl Peter Eriksson som John Sorel, Karin Fjellander som Magda Sorel
Foto: Sara Moritz
Kommande konserter och föreställningar
Högskolan för scen och musik
ÖPPEN FÖRELÄSNING: Music, resistance and Islam
16 feb kl 15.00–17.00, Artisten, C 305
8:e öppna föreläsningen av tolv i samband med kursen “Konst och motstånd”. Föreläsningen är ca en timme och följs av 45 min diskussion. Eftersittning på Stage Door.
Föreläsare: Ahmad Al-Khatib, palestinsk oudspelare och lärare på HSM
OBS! På engelska!
Fri entré
Högskolan för scen och musik bildades 1 juli 2005 då Musikhögskolan, Operahögskolan och Teaterhögskolan gick samman till en institution. Vi utbildar komponister, lärare i musik och skapande verksamhet, musikalartister, musiker med många
inriktningar, operasångare och skådespelare och har närmare 700 studenter.
Adress: Fågelsången 1, vid Näckrosdammen
Postadress: Box 210, 405 30 Göteborg
Hemsida: www.hsm.gu.se
E-post: [email protected]
Biljettbeställning: [email protected] eller 031-786 4001 vardagar kl 11-12
MUSIK TILL LUNCH: Beethoven älskar oboe
17 feb kl 12.15, Orgelsalen
Ett triangeldrama i två akter.
Med Carl Marttala, Ekaterina Skidanova, Caroline Lalanne, Elin Torp - oboe,
Magdalena Fronczak, Susanna Berger - engelskt horn.
På programmet:
L. van Beethoven: Variations from Don Giovannis “Là ci darem la mano” och Trio op. 87
Fri entré
Yamaha Foundation
Uthyrning: 18 feb kl 16.00, Konsertsalen
Stipendiekonsert för blåsare. Med Filip Draglund - trumpet, Moritz Görg - trumpet och Alica Tserkovnaja - flöjt. Konserten är en avgörande slutuppspelning för
YMFE-stipendiet (Yamaha Music Foundation of Europe) 2009.
Fri entré
MUSIKAL: Into the Woods
PREMIÄR: 18 feb kl 18.00, Teater 2
Musikalutbildningens studenter från årskurs ett och två presenterar en workshopversion av Stephen Sondheims mästerverk, som flätar samman handlingarna från
flera av bröderna Grimms sagor. Följ med Rödluvan, Askungen och många fler.
Text och musik: Stephen Sondheim
Regi: Vernon Mound
Musikalisk ansvarig: Sven Eric Dahlberg
Koreografi: Anthoula Papadakis
Ges även 19/2 kl 12.15 & 18.00, 20/2 kl 12.15
Fri entré
Med reservation för ändringar!
Karin Fjellander som Magda Sorel
Peter Haeggström som Hemlig polis
Martin Lögdström som Civilklädd polis
Foto: Sara Moritz
17
18
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
HOMOSEXUALITET ÄR
KRIMINELLT I 70 LÄNDER
Amnesty gör allt för att mänskliga rättigheter ska gälla alla människor
alltid. Vi har lång väg kvar men det finns hopp och vi gläds åt de stora
framsteg vi faktiskt gör. Nu behöver vi din hjälp för att kunna göra
ännu mer. Stöd vårt arbete för mänskliga rättigheter – bli medlem eller
skänk en gåva på www.amnesty.se
Amnesty är politiskt och religiöst oberoende
och tar inte emot statligt stöd till vårt
utrednings- och kampanjarbete. Vi är alltså
helt beroende av medlemmar och givare.
Download