Sociala resursförvaltningen

advertisement
Malmö stad
Sociala resursförvaltningen
Organisationer inom det sociala området som fått bidrag för 2015
Grupp 1
Äldre
Iransk-svenska föreningen i Malmö
Judiska församlingen i Malmö
Malmö anhörigförening
SeniorNet Malmö
SeniorVänner
organisationsbidrag srf 2015
Grupp 2
Fysisk funktionsnedsättning
Afasiföreningen i Malmö med omnejd
Astma- och allergiföreningen i Malmö
Bröstcancerföreningen Malmöhus
DHR Malmö avd
Dyslexiförebundet FMLS
FIFH, Föreningen idrott för handikappade
Föreningen Värnet Malmö
HISO, Handikappidrottens samarbetsorganisation
Hjärt- och lungsjukas förening
HSO Malmö
Hörselskadades förening i Malmö
Malmö Fibromyalgiförening
Mag- och tarmsjukas förening i Skåne
MS-föreningen Medsols
Neuroförbundet i Malmö
Njurförbundet i Sydsverige
Personskadadeförbundet RTP Malmö
Positiva gruppen Syd (PG Syd)
Reumatikerföreningen i Malmö
RME Skåne
Strokeföreningen Malmö
"Svenske" Malmö Dövas förening
Sydvästra Skånes Diabetesförening
Synskadades förening SRF Malmö
1 (3)
2 (3)
Grupp 3
Psykisk och intellektuell funktionsnedsättning
Attention
Autism och Aspergerföreningen Skåne
FUB i Malmö
Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar, lokalavd. Malmö
Fontänhuset – Stiftelsen för vänskap och arbete
Föreningen SofiaKultur
Föreningen Grunden Malmö
IFS, Intresseföreningen för schizofreni
Kulturföreningen Pix
OCD-föreningen Ananke i Malmö
RSMH, Mittpunkten i Malmö
Grupp 4
Ungdomar och övrig social verksamhet
Adoptionscentrum Skåne
BRIS region syd
Bryggan Malmö
Fryshuset Malmö, United Sisters
Immanuelskyrkan i Malmö
KFUM KIOSK
Kraftstationen S:t Pauli församling
Noaks Ark Skåne
Malmö Storstadskrets av Svenska Röda Korset
RFSL Malmö
Stiftelsen Skåne Stadsmission, Unga forum
3 (3)
Grupp 5
Missbruk och hemlöshet
Frälsningsarmén
FMN Malmö, Föräldraföreningen mot narkotika
Föreningen Hörnan
Gatutidningsförsäljarnas Förening i Skåne
Hela Människan Malmö
Kamratföreningen Comigen
Nya utmaningen
RFHL
Räddningsmissionen
Skådebanan Södra Regionen
Somalilands förening i Malmö
Spelberoendes förening Malmö
Stiftelsen Skåne Stadsmission, Café David
Sällskapet Länkarna Malmö
Ungdoms Vänskapsförening i Malmö
Grupp 6
Kvinnofrid
ATIM kvinnojour
FemCenter Malmö
Föreningen Malmö kvinnojour
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö
Kvinnorättsförbundet
Tjejjouren i Malmö
Grupp 7
Nysökande organisationer
Barn till ensamma mammor (Fryshuset)
Ensamkommandes förbund
ILCO Skåneregion
Nattvandrarna i Oxie
Nätvärket Malmö
Download