Studiebrev 2 - Háskóli Íslands

advertisement
Háskóli Íslands
Svenska lektoratet
Höstterminen
Det svenska musikundret – från Gubben Noak till ABBA
SÆN109G (5,0 hp) H [ECTS: 5,0]
Lärare: Malin Barkelind
[email protected]
Studiebrev 2
Nu är det dags att titta lite i kursboken Rock på svenska (2013) skriven av
musikvetaren Lars Lilliestam. Han har varit verksam som universitetslärare och
forskare sedan 1975, tog doktorsexamen 1989, och är sedan 2002 professor i
musikvetenskap vid Göteborgs universitet. Lilliestams specialområden och
huvudintressen är modern musikhistoria, rock, blues, jazz, folkmusik och visa,
musiksociologi, och kulturteori.
Så här presenteras boken av förlaget:
Rock på svenska handlar om den svenska rockmusikens historia, från Little Gerhard
till Laleh, från mitten av 1950-talet till 2013.
Skildringen bygger på idén att svensk rockmusik skapas i ett möte mellan musik som
redan finns i Sverige och stilimpulser som kommer utifrån. Titeln ska förstås som att
svensk rockmusik har en egen accent och ofta inte låter som engelsk eller amerikansk
musik vare sig den sjungs på svenska eller engelska.
Utöver historiken finns också analyser av ett urval svenska artister, som Eldkvarn,
Laleh, Kent, Säkert!, Peps och Timbuktu, och stilar som dansband, folkrock, blues,
landsortsrock och hiphop. Ett kapitel handlar om texter: varför sjunger man på svenska
eller engelska och vad får valet av språk för konsekvenser?
Boken tar inte bara upp musik och texter utan också kulturella förändringar vad gäller
tänkesätt, livsstilar, politik, mode, media och musikjournalistik.
Uppgift 1
Boken Rock på svenska handlar om svensk rockmusik och lägger ett svenskt
perspektiv på musiken. Grundtanken är att svenska musiker inte övertar den
anglo-amerikanska rockmusiken rakt av utan omvandlar den och anpassar den
till svensk kultur.
Nu ska du läsa Kapitel I i Rock på svenska, s. 17-66. Här presenteras en del
grundläggande begrepp och teorier som du kan ha nytta av under resten av
studierna i den här kursen.
Svara kortfattat på följande frågor:
1. Hur definierar man begreppen ”rock” respektive ”pop”?
2. Vad står begreppet ”ackulturation” för?
3. Vad menas med ”kulturimperialism”?
4. Vad är egentligen ”svensk musik”?
Lägg även märke till avsnittet om autenticitet, som du kan ha nytta av längre
fram i kursen.
Nästa studiebrev (Studiebrev 3) ska handla om den svenska gruppen ABBA som
ges ett relativt litet utrymme i boken Rock på svenska trots sina internationella
framgångar. Om du går till bokens register och tittar på uppslagsordet ABBA så
kan du läsa lite på de sidor där Lilliestrand skriver om ABBA, till exempel
sidorna 141-145.
Fokus i nästa studiebrev kommer att ligga på filmen Mamma Mia! från år 2008.
Du kan redan nu låna den på Nordens hus bibliotek eller hyra den på en
videobutik och se den innan du tar itu med uppgifterna i Studiebrev 3.
Vänliga hälsningar,
Malin
© Lars-Göran Johansson 2014
Download