Open Space - Samverkan VG

advertisement
ett fantastiskt sätt att förstärka
nyfikenhet, engagemang och
utbyte av erfarenheter
Open Space
Har Du:
En fråga att ställa?
En idé som du vill testa?
Ett ämne som du vill lyfta?
Ett erbjudande eller en invit?
Något Du vill göra mer av?
Något Du vill fortsätta prata om?
5 regler för Open space
Vem som än kommer är rätt personer!
När det startar, startar det!
Vad som händer är det enda som skulle
kunnat hända!
Vart det än händer är det rätta
stället!
När det är slut så är det slut!
Lagen om två fötter
Fjärilar och humlor
Du väljer hur du på bästa sätt kan bidra vid varje
tillfälle. Du kan gå med eller lämna en session när
som helst.
Fjärilar - flyttar sig mellan olika forum.
Korsbefruktar.
Humlor - hänger ofta över en kopp med någonting
(ex kaffe/te). Kanske fastnar i en session eller
inleder ett samtal med andra humlor/
förbipasserande.
Vilken diskussion skulle Du
vilja se?
Skriv ned rubriken för ditt tema och
ditt namn
Hitta en tid och plats på
tavlan/blädderblocket (och ta post-it
lappen)
Presentera en kort trailer med ditt
tema, tid och ställe
Download