Psykisk Hälsa – en Livsresa
Föreläsningssatsning under 2016 och 2017, Vänersborgs kommun
Föreläsning, Hösten 2016
Datum
Föreläsare
Vänder sig till
Lokal
16 – 17 aug
Bo Hejlskov Elvén
Personal; BUN,
IFO och OoF
8 sept
Louise Hallin
Allmänheten
7 okt
Peter Bláha
”Gladiatorn Panzar”
Barn och unga
År 4-6
11 okt
Ida Högström
Allmänheten
Birger Sjöberggymnasiets Aula
17 – 18 okt
Patrik Wincent
Huvudnässkolans Aula
1-2 nov
Carl Pether Wirsén
Föräldrar År 1-9
samt
elever År 7-9
Personal för
Barn och unga
11 nov
Jessica Ekman
Viktor Åkerblom
”Jag är sjuk i huvudet" podcast
Gymnasiet
28 nov
Johanna Björk
Allmänheten
Birger Sjöberggymnasiet
6 dec
Hjärnkollsdag
Allmänheten
Sektionssalen,
Kommunhuset
Klockan 8 – 16
Birger Sjöberggymnasiets Aula
2
Föreläsningar våren 2017
Datum
Föreläsare
Vänder sig till
Lokal
17 jan
Christian
Dahlström
Personal; BUN,
IFO och OoF
Birger Sjöberggymnasiets Aula
Allmänheten
9 februari
1 mars
Sanna Lundell
Allmänheten
Birger Sjöberggymnasiets Aula
Cajsa Tengblad
Personal;BUN,
IFO och OoF
Gymnasieelever
Birger Sjöberggymnasiets Aula
Allmänheten
Vecka 14
Anna Nygren
År 4 – 6
År 7-9
21 mars
Aron Andersson
Allmänheten
Birger Sjöberggymnasiets Aula
25 april
Anneli Jäderholm
Allmänhet
Birger Sjöberggymnasiets Aula
16 Maj
Marita Clementz
Allmänheten
Birger Sjöberggymnasiets Aula
3
Föreläsning hösten 2017
Datum
Föreläsare
Vänder sig till
Lokal
23 augusti
Susanne Rolfner
Suvanto
Allmänheten
Birger Sjöberggymnasiets Aula
7 september
Maria Farm
Allmänheten
Birger Sjöberggymnasiets Aula
27 september
Lasse Lindsjö
Personal;
BUN, IFO och
OoF
Birger Sjöberggymnasiets Aula
10 oktober
Hjärnkollsdag
21 0ch 22
november
Micke
Gunnarsson
Allmänheten
Allmänheten
Gymnasieelever
Allmänheten
Birger Sjöberggymnasiets Aula
4
Föreläsare och Ämne
Föreläsare
Ämne
Bo Hejlskov Elvén
Föreläsningen handlar om problemskapande beteende, där fokus ligger på hantering av beteendet
och mötet med den vi jobbar med - utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi, och
har visat sig ha god evidens i förhållande till att förebygga våld, konflikt och självskadande beteende.
Louise Hallin
Att förebygga psykisk ohälsa genom att förstå barns
grundläggande behov och tillgodose dem.
Anknytning och utvecklingspsykologi.
Peter Bláha
”gladiator”
10 – 12 år (årskurs 4-6):
Mobbning, respekt och motivation
Peter berättar om sin barndom om att var mobbad,
hur det påverkade honom och att det resulterade
att han började träna.
Träningen och idrotten ledde till Gladiatorerna. Peter pratar också om vikten av att ha mål livet samt
god kost och träning.
Ida Högström
Föreläsaren Ida Högström är medberoende och
växte upp med en mamma som var alkoholist och
bipolär. År 2015 startade hon podcasten "Medberoendepodden".
Hon föreläser om sina egna erfarenheter och delar
med sig av sin ryggsäck som är fylld med kunskap,
inspiration och hopp kring medberoende, som hon
samlat genom sina öppenhjärtiga samtal i podcasten.
Medberoende är de som lider i det tysta – låt oss
bryta tystnaden!
Patrik Wincent
En föreläsning som behandlar dataspelsmissbruket
och hur du som förälder kan jobba i ett förebyggande syfte. Patrik kommer att ge konkreta verktyg
för hur du kan hantera denna problematik
Carl Pether Wirsén
Nyanlända, barn och unga
Professionellt bemötande och förhållningssätt
- Anknytningsbaserat arbetssätt
- Kulturförståelse
Jessica Ekman Viktor Åkerblom
Vår föreläsning Våga prata om det! handlar om
våra personliga erfarenheter av psykisk ohälsa, om
podden ”Jag är sjuk i huvudet” samt om våra lärdomar av att må dåligt. Föreläsningen syftar till att
beröra samt väcka tankeställare kring samhället,
våra hjärnors konstruktion samt synen på det vi
idag kallar ”friskt” respektive ”sjukt”.
5
Johanna Björk
Hur vi kan hjälpa barn och ungdomar som har
svårt att koncentrera sig eller är hyperaktiva och
har dålig impulskontroll Det finns inte något så
orättvist som att behandla alla barn lika. Alla barn
har rätt att bli bemötta utifrån sina förmågor.
Hjärnkollsdag
4-5 föreläsare om psykisk ohälsa, exempelvis självskadebeteende, utmattningssyndrom, stress mm
Christian Dahlström
Frilansskribent
Boken "Panikångest och depression - frågor
och svar om två av våra vanligaste folksjukdomar"
Berättar om egen erfarenhet av panikångest och depression. Vad som ledde till hans personliga till
psykisk sjukdom och fakta om depression, ångest
och psykisk ohälsa. Han talar också om tabu, stigmatisering och skam som finns kring psykisk sjukdom.
Sanna Lundell
Medberoende
Psykisk ohälsa
Cajsa Tengblad
Inspirerande föräldraskap
En föreläsning utan filter om ideal, verklighet och
allt där emellan. Vad är viktigt för mig som förälder?
Vad vill jag skicka med mina barn på livsresan?
Hur kan vi hjälpa våra barn och ungdomar till en
sund självbild och lagom god självkänsla?
Författare till boken: Prestationsprinsessan
Anna Nygren
Livsstilspedagog och föreläsare
Vikten av sömn, motion och kost + hur de hänger
ihop med hur man mår och hur man lyckas i skolan
Aron Andersson
Förverkliga dina drömmar – om mål, motivation,
teamwork och drivkraft
Anneli Jäderholm
Föreläser om hur hon ser på psykosens väsen, sina
slutenvårdsvistelser och rehabiliteringsprocesser
men också om att det handlar om att välja, att säga
ja till livet och styra det dit man vill.
Marita Clementz
Motivation, personlig utveckling, äventyr, mod och
passion, inspiratör, ökad självkänsla, affirmationer,
lyssna på din inre röst, balans i livet
Lasse Lindsjö
Utagerande barn och ungdomar,
orsaker och pedagogiska strategier
Teater
Den fastspända flickan
Maria Farm
Sorg, stress, oro och ångest. Hur man kan tackla
dessa "akut” men kanske också förebyggande.
6
Micke Gunnarsson
Skolföreläsningar på högstadiet och gymnasiet;
prestation och självkänsla
Allmänheten: arbetsliv och privatliv är helt beroende av varandra. En lycklig människa skapar lyckliga resultat, både för sig själv och för sin arbetsplats
Susanne Rolfner Suvanto
Psykisk ohälsa hos äldre.