Jim Kenneth "Fido" Sundebäck

advertisement
Vår fina Pappa
Jim Kenneth
"Fido"
Sundebäck
* 29 februari 1940
har hastigt lämnat oss.
Trollhättan
7 maj 2017
Ken och Ammi
Patrick och Annika
Petra och Örjan
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Syskon med familjer
Gråt ej för att jag är borta
gläds för att jag har funnits
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Hoppets kapell
tisdag den 23 maj kl. 11.30.
Valfri klädsel.
Akten avslutas i kapellet.
Lika välkommet som
blommor är en gåva till
Hjärt - Lungfonden
gåvotelefon 0200-88 24 00.
Blixt Begravningsbyrå
tel. 0520-160 02.
Download