Havsvatten-RO i Östersjön och resten av världen

advertisement
2015-11-13
Erfarenhet av höga kiselsyrahalter
på EDI-anläggningar
Johan Lönnergård/Paul Molin
2015-11-11
Bakgrund
• 2 kraftvärmeverk med liknande problem
• Gällivare Energi- anläggning levererad av BWT
Separtec, Finland.
• Bodens Energi- RO-anläggning levererad av en
av våra kolleger i branchen!
• Ett av problemen var att RO har levererats
med Dow Filmtec XLE-membran
1
2015-11-13
Gällivare Energi
• KVV var klart 2010/2011. BWT Separtec lämnade
över WTP 2010.
• Slutet av 2011 inkom claim om höga kiselhalter
efter EDI
• Reduktion i RO 90% (råv. 10 ppm, e.RO 1 ppm)
• Försök med pH-höjning före RO och optimering
av EDI-inställningar
• Kontakt med DOW/Filmtec. XLE-membran är för
dricksvatten. Inte för industriella applikationer.
Gällivare Energi
• MWPower och BWT Separtec hade en schism
om ett annat projekt där MWPower inte ville
betala en faktura på 2 MSEK.
• Vi sa att membranen behövde bytas, och
rekommenderade att sätta in polerande MB
efter EDI.
• Detta gjordes först 2014 och då fick vi även
byta EDI-cellerna.
2
2015-11-13
Bodens Energi
• KVV befintlig anläggning WTP med avhärdning
och RO.
• Beräkning i Dows ROSA gav att utgående kiselsyra
blir 0,29 ppm
• Anläggningen kompletterades med en EDI 2012
• Kunden var nöjd med konduktiviteten, men hade
fortfarande problem med höga kiselvärden i
pannvattnet
• Med labbprover fann man att reduktion av
kiselsyra i RO var ca 60% (råv. 18 ppm, e.RO 7
ppm)
Bodens Energi
• Membran byttes till HRLE vilket kan göras med
mindre modifiering på högtryckspump.
Beräkning ger samma tryck för XLE och HRLE.
• Efter byte av membran blir kiselsyra 0,25 ppm.
ROSA-beräkning säger 0,11 ppm?
• EDI-stackarna tvättades men gick inte att
rädda utan fick bytas ut.
• Med nya membran och nya stackar blir
resultatet bra.
3
2015-11-13
E-cell EDI MK-3
•
•
•
•
•
•
•
TEA max 25 ppm
Konduktivitet max 43 µS/cm
Temperatur 4,4-38 oC
Hårdhet max 0,056 odH
Kiselsyra max 1 ppm
TOC max 0,5 ppm
Totalt klor max 0,05 ppm
E-cell EDI MK-3
• Att tänka på vid optimering av driften på en
EDI:
• Råvattnet, speciellt kiselsyra, CO2 och TEA
• Flödet och utbytet
• Strömstyrka
• Temperatur
4
2015-11-13
Frågor?
5
Download