Terapiräkning Rehabiliterande psykoterapi Rehabilitering enligt

advertisement
Töm blanketten
Terapiräkning
Rehabiliterande psykoterapi
Rehabilitering enligt prövning
Fpa
ANSÖKNINGSTID
Terapeuten: 2 månader efter given terapi
Bilagor __________ st
Klientens efternamn och alla förnamn
Personbeteckning
Terapeutens namn
FO-nummer / Personbeteckning
Telefonnummer
E-postadress
Betalningsadress: IBAN-kontonummer
BIC-kod
Räkningen gäller
RehabiliterandeNeuropsykologisk
Musikterapi
psykoterapi
rehabilitering
Terapislag/utlåtande
Besöksdag
Kostnader/besök/
(individual-/grupp-/par-/
utlåtande
familjeterapi/
handledningsbesök/annat)
Utlåtande
Annat, vad?
Besöksdag
Terapislag (individual-/
Kostnader/besök
grupp-/familje-/parterapi/
handledningsbesök/annat
Tilläggsuppgifter, t.ex. annullerade besök.
Antalet besök
totalt
Kostnader
totalt
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga.
Underskrift av terapeuten eller annan fakturerare samt namnförtydligande.
Datum
Terapeuten eller annan fakturerare ska foga denna räkning till redovisningsblanketten KU 206r. FPA godkänner terapeutens behörighet och den
serviceproducent eller det företag för vilken/vilket ersättningen för rehabiliteringen utgör beskattningsbar arbetsersättning. Om serviceproducenten
finns antecknad i länsskatteverkets förskottsuppbördsregister verkställs ingen förskottsinnehållning på ersättningen. I annat fall ska
serviceproducenten sända sitt skattekort till FPA-byrån eller förete någon annan grund för förskottsinnehållningen.
KU 205r 10.11 Webblankett (PDF)
www.fpa.fi
Sida 1 (1)
Skriv ut blanketten
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards