Blankett för information om verklig huvudman

advertisement
SWEDISH
CLEAR
ENGLISH
PRINT
American Express® CORPORATE PAYMENTS
Information om verklig huvudman
I enlighet med den gällande penningtvättslagstiftningen behöver American Express information om företagets verkliga huvudman. Verklig
huvudman är en fysisk person som ytterst kontrollerar kunden genom direkt eller indirekt ägande av eller kontroll över mer än 25 % av aktierna
(kapital, andelar eller motsvarande) eller rösträtterna, eller som på annat sätt utövar kontroll över kunden. Kontakta gärna American Express om
du har frågor gällande denna blankett.
1. Uppgifter om företaget
Företagets/organisationens registrerade namn:
Organisationsnummer:
–
2. Uppgifter om personer som direkt äger eller kontrollerar företaget
Fyll i uppgifter om samtliga fysiska personer som direkt eller indirekt äger eller kontrollerar
mer än 25% av företaget. Om ingen fysisk person äger eller kontrollerar mer än 25% av
företaget ska avsnitt 3 om företagets ägar- eller kontrollstuktur fyllas i.
Namn:
Bostadsadress:
Postnummer och ort:
Land:
Personnummer/Födelsedatum:
–
(ÅÅÅÅMMDD-NNNN)
Om svenskt personnummer saknas, vänligen bifoga en kopia av giltigt pass.
% Ägarandel i företaget:
Namn:
Bostadsadress:
Postnummer och ort:
Land:
Personnummer/Födelsedatum:
–
(ÅÅÅÅMMDD-NNNN)
Om svenskt personnummer saknas, vänligen bifoga en kopia av giltigt pass.
% Ägarandel i företaget:
Namn:
Bostadsadress:
Postnummer och ort:
Land:
Personnummer/Födelsedatum:
–
(ÅÅÅÅMMDD-NNNN)
Om svenskt personnummer saknas, vänligen bifoga en kopia av giltigt pass.
% Ägarandel i företaget:
Det finns inte någon fysisk person som direkt eller indirekt äger eller kontrollerar mer än
25% av företaget.
I samarbete med
American Express
CorpCard_SW_UBO Addendum_Swedbank_March2014
American Express Services Europe Ltd, England, filial, org nr 516402-4480 (Bolagsverkets filialregister), 106 82 Stockholm, Sverige - Säte Belgrave House,
76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX, Storbritannien. Ett aktiebolag bildat i England och Wales och vars registreringsnummer är 1833139.
American Express Services Europe Limited är auktoriserat av Financial Conduct Authority i Storbritannien i enlighet med Payment Services Regulations 2009
(registreringsnummer 415532) för tillhandahållande av betaltjänster.
1
SWEDISH
ENGLISH
CLEAR
PRINT
American Express CORPORATE PAYMENTS
Information om verklig huvudman
3. Företagets ägar- eller kontrollstuktur
Om ägandet eller kontrollen utövas genom juridiska personer, vänligen beskriv företagets
ägar- eller kontrollstruktur i ett separat dokument eller bifoga ett organisationsschema.
Ange även de juridiska personernas firma, organisationsnummer, fullständiga adress samt
ägarandel i procent.
Dokument med ägarstruktur/kontrollstruktur bifogas
Företagets organisationsschema bifogas
I samarbete med
American Express
CorpCard_SW_UBO Addendum_Swedbank_March2014
American Express Services Europe Ltd, England, filial, org nr 516402-4480 (Bolagsverkets filialregister), 106 82 Stockholm, Sverige - Säte Belgrave House,
76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX, Storbritannien. Ett aktiebolag bildat i England och Wales och vars registreringsnummer är 1833139.
American Express Services Europe Limited är auktoriserat av Financial Conduct Authority i Storbritannien i enlighet med Payment Services Regulations 2009
(registreringsnummer 415532) för tillhandahållande av betaltjänster.
2
GCP1196 SWE 0314
När ansökan är ifylld vänligen returnera den till din American Express representant eller skicka den
till: American Express Services Europe Ltd, 106 82 Stockholm. Telefon: 0771-29 53 80,
Fax: 0771-29 43 55. Om ni skickar dokumentet via e-post, tänk på att internet kan vara osäkert.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards