Kopplingsanordning för släpvagn på motorcykel.

advertisement
Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge
Kopplingsanordning för släpvagn på motorcykel.
Som medlem i GoldWing klubben i Sverige måste jag få lämna mina synpunkter på
Transportstyrelsens beslut att inte tillåta montering av drag på nya MC.
Det har kommit till min kännedom att Transportstyrelsen för närvarande inte kommer att
utreda frågan. Det finner jag som medborgare och motorcyklist helt oacceptabelt och jag
tycker dessutom att det borde kunna beviljas dispenser för detta tills ärendet har hanterats
färdigt. Släpvagn efter motorcykel kräver ingen registrering vilket gör det ännu mer konstigt
varför det ska bli ett stopp helt plötsligt.
Att med så kort varsel göra det omöjligt för oss som lever för att kunna vara ute med våra
motorcyklar och uppleva ett rikt friluftsliv där vi kan ha med oss tält och övrig utrustning på
ett bekvämt sätt i en släpkärra inte längre ska vara möjligt ser jag som en klar diskriminering
av oss motorcyklister.
Den motorcykel jag har, en Honda GoldWing, är en av de mest säkra motorcyklar som finns
på marknaden idag, nyare modeller med bland annat ABS bromsar och krockkudde. Det
faktum att man dessutom med en tillkopplad släpkärra endast färdas i högst 80 km/tim gör oss
till en förhållandevis säker trafikant. Jag och en stor del av mina vänner använder nästan alltid
släpvagn vid långturer i Sverige och ute i Europa och jag har inte hört någon som råkat ut för
någon olycka pga släpet.
Dessutom tränar vi körning och undanmanövrar med släp under våra avrostningar som vi kör
varje vår.
Med förhoppning om att Transportstyrelsen omgående tar upp detta och ger oss tillbaka
möjligheten att använda våra släpvagnar även när vi byter till nya motorcyklar.
Med vänlig hälsning
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards