inre-och-yttre-krafters

advertisement
6A
Jordbävning
En jordbävning är när 2 kontinentalplattor glider mot varandra. Kan bli en
Tsunami som är en stor våg som bildas av en jordbävning under havet, städer
kan rivas, människor kan förlora sina hem och dör, kan bli stora sprickor
(förkastningar i marken)
Vulkanutbrott
Finns vid sprickor mellan kontinentalplattorna. Nya öar kan bildas. Lava kan
förstöra hus. Hemlösa. Bra odlingsmark vid vulkaner pga. näringsrik aska. Kan
bildas pyroklastiskt moln. Finns sköldvulkan och kägelvulkan. En supervulkan
kan förstöra allt liv på jorden. Lava tränger upp från inre delarna av manteln.
Erosion
Berg slipas ner av vågor. Jordskred kan vara en följd. Vind, sand, regn och
vågor slipar ner. Istiden har slipat ner.
Kemisk vittring
Det är syra i regn som fräter på mjukare bergarter. Det kan skapa underjordiska
grottor.
Mekanisk vittring
När det blir sprickor i berget av vatten som fryser i sprickorna. Då kan det bli
större sprickor. Det kan också vara att solen värmer berget och på natten blir det
frost. Då kan berget spricka.
Download