Mötet i hemmet - en tvärprofessionell konferens om hemsjukvård

advertisement
Mötet i hemmet - en tvärprofessionell konferens om hemsjukvård
Örebro den 5-6 februari 2009
Plats
Elite Stora Hotellet, Drottninggatan 1, Örebro. För vägbeskrivning se www.elite.se.
Tid
Konferensen startar 5 febr kl 10.00 och slutar 6 febr kl 16.00.
Tema för konferensen
Konferensen erbjuder både gemensamma och valbara parallella föreläsningar och workshops utifrån
årets två huvudteman.
- Kvalitet
- Kommunikation
Konferensens målsättning
Att ge möjligheter till nyheter och erfarenheter inom hemsjukvårdsområdet, till reflektioner och
diskussioner över yrkes- och organisationsgränser samt att ge möjligheter att knyta nya kontakter.
Målgrupp
Konferensen vänder sig till arbetsterapeuter, läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor,
distriktssköterskor, undersköterskor och vårdbiträden med flera. Konferensen vänder sig också till
biståndsbedömare, chefer, beslutsfattare och alla andra intresserade av att utveckla hemsjukvården
oavsett huvudman.
Pris
3500 kr/person om du anmäler dig senast den 24 november 2008, därefter höjd avgift.
I priset ingår förutom föreläsningar och workshops, förmiddags- och eftermiddagskaffe, lunch båda
dagarna samt middag dag 1.
Anmälan
All anmälan till konferensen sker via formulär på webben.
Klicka här (eller http://www.bizwizard.se/saco/fsa/WebPageView.aspx?bwl=2a06b3cb1ab145d6.1.4133) för att komma till webbsidan för anmälan. Observera att anmälningar är bindande. Vid
avbokning senast den 8 januari återbetalas konferensavgiften utom en adm.avg på 500 kr. Vid
avbokning efter den 8 januari sker ingen återbetalning av konferensavgiften.
Frågor
Har du frågor om konferensen eller om anmälan, kontakta SFAMs kansli, e-post
[email protected]
Har du frågor om konferensens innehåll, kontakta Christina Lundqvist i programgruppen,
e-post [email protected]
Information och program för konferensen finns länkat på http://www.sfam.se/hemsjukvard.html
Arrangörer
Mötet i hemmet samarrangeras av primärvårdens yrkesföreningar; Distriktssköterskeföreningen, Förbundet Sveriges
Arbetsterapeuter, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Riksföreningen för Sjuksköterskan i Äldrevård,
Sjuksköterskeföreningen och Svensk förening för allmänmedicin. Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) har huvudansvar
för administration av dagarna.
Download