Välkommen till en konferens som

Välkommen till en konferens som uppmärksammar
kopplingarna mellan sex, våld och droger bland de
mest utsatta ungdomarna. Under dagen presenteras
aktuell forskning, erfarenhet från praktiken och
kunskap om bemötande.
Vi möter ofta samma ungdomar i våra verksamheter, men de söker utifrån olika
problemområden. Som professionella behöver vi bli bättre på att se helheten.
Syftet med konferensen är att lyfta vikten av att uppmärksamma de mest utsatta
ungdomarna så de kan få stöd inom alla tre områdena, oavsett varför de söker hjälp.
Arrangörer för konferensen är kompetensteamen Sexuell hälsa/hivprevention,
Kompetenscentrum om brottsutsatthet, Dialoga och Kunskapskällar’n inom Social
utveckling vid Social resursförvaltning.
Målgrupp: Ni som möter ungdomar och unga vuxna inom exempelvis socialtjänst,
elevhälsa, Bup, Mini-Maria och ungdomsmottagningarna.
Datum: Onsdag 26 oktober 2016
Tid: 08:30-15:30.
Plats: Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36
Anmälan: Anmälningsformulär. Sista anmälningsdag är fredag 7 oktober 2016.
Konferensen är kostnadsfri.
Har du några frågor, kontakta: [email protected]
Tel: 031-367 91 56
8:30–9:00 Registrering
9:00–9:15 Introduktion: en kort presentation av arrangörerna och syftet med konferensen.
9:15–9:45 En nulägesbild.
9:45–10:15 Helena Blom. Ungdomars utsatthet för våld – förekomst, riskfaktorer och samband med sexuell
och psykisk ohälsa.
Helena Blom är medicine doktor och överläkare inom länskliniken Kvinnosjukvård, Landstinget Västernorrland
och vid Ungdomsmottagning vid kvinnokliniken. Hon är här för att presentera resultat från sin avhandling
Ungdomars utsatthet för våld – ett svenskt perspektiv, som lagts fram vid Umeå Universitet.
10:15-10:45 Fika
10:45-11:45 Helena Blom fortsätter
11.45–13:00 Lunch (på egen hand)
13:00-14:00 Lotta von Mentzer. En beskrivning av SMC Pilens verksamhet. Hur ställer man frågor?
Lotta von Mentzer är barnmorska med grundläggande utbildning i psykoterapi, arbetar sedan våren 2016 på
SMC Pilen. (Sexualmedicinskt centrum). SMC Pilen är en mottagning specialiserad på sexuell hälsa och
utsatthet. Verksamheten tar emot personer som har erfarenhet av sex mot sin vilja, sex mot ersättning, sex
som självskadebeteende och internetrelaterad sexuell utsatthet
14:00-14:30 Fika
14:30-15:30 Maude Andersson. Trauma och bemötande – om våldets psykologiska konsekvenser och hur
man bemöter den som utsatts för trauma.
Traumadrabbade människors verklighet är starkt präglat av våldets konsekvenser, som fixerar dem vid
traumahändelsen i ett evigt pågående nu. För unga människor blir konsekvensen förödande då det tidiga
vuxenlivets uppgift - att frigöra sig och skapa nära relationer - går om intet.
Maude Andersson är socialpedagog, legitimerad psykoterapeut och handledarutbildad.
Hon är verksam som psykoterapeut och handledare på Tripsykologi AB i Göteborg.
15:30-16:00 Avslutning av Social utveckling. Vad kan vi erbjuda för stöd till era verksamheter?
Om Social utveckling
Social utveckling är en resurs för kostnadsfri kompetensutveckling, konsultation och samverkan för dig
som arbetar i Göteborg. Förebyggande arbete inom det sociala området står i fokus. Social utveckling
erbjuder också stöd till organisationer inom social ekonomi. Läs mer på socialutveckling.goteborg.se.