Inbjudan till en konferens om sexuell hälsa

advertisement
Inbjudan till en konferens om
sexuell hälsa
Länsstyrelsen Värmland tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län bjuder in
till en heldag om sexuell hälsa – både mäns och kvinnors sexuella hälsa vid våld
och migration.
Konferensen bjuder på två intressanta föreläsare. Båda med lång
erfarenhet av arbete med sexuell hälsa och att hålla föreläsningar/
utbildningar.
Suzann Larsdotter, sakkunnig i sexualupplysning, auktoriserad
socionom och auktoriserad sexolog på RFSUs förbundskansli.
Salar Shalmashi, socionom och legitimerad psykoterapeut, samt
auktoriserad klinisk sexolog på RFSU kliniken i Stockholm.
Datum
8 december, kl. 09.00-15.00
Plats
Elite Stadshotellet i Karlstad
Kungsgatan 22, Karlstad
Målgrupp
Myndigheter och idéburna sektorn
Anmälan
Program
09.00 Kaffe
09.30 Att som professionell arbeta med sexuell hälsa
10:30Fika
11.00 Sexuellt våld
12.00Lunch
13.00 Att arbeta med mäns sexuella hälsa
13:30Migration och sexualitet
15.00 Avslutning
Senast 20 november via kalender på
www.lansstyrelsen.se/varmland
Anmälan är bindande, men ersättare
kan komma.
Kostnad
Konferensen är kostnadsfri.
Transport
Kontakta Maria Hagberg om busstransport önskas till konferensen.
Kontakt
Isabel Persson
Handläggare, kvinnofrid
010-224 73 39
[email protected]
Välkommen!
I samarbete med:
Maria Hagberg
Utvecklingsledare kvinnofrid
010-224 86 04
[email protected]
www.lansstyrelsen.se/varmland
Download