Sveaskolans pyssel & knåp
FISKAR I SÖTVATTEN
Det finns många olika fiskar i sötvatten, till exempel i Hjälmaren.
Kan du hitta några av dem bland bokstäverna?
B
U
V
X
I
J
G
O
V
V
I
W
H
M
G
E
T
Y
U
W
R
U
S
V
L
O
C
J
C
N
D
D
O
Y
A
J
S
U
A
G
Y
G
W
Q
I
ABBORRE
BRAXEN
GÄDDA
GÖS
KARP
R
Ö
D
I
N
G
F
H
Q
Y
Q
U
G
W
R
T
C
P
S
T
X
C
E
H
X
C
A
Q
A
Ö
L
A
X
F
V
Z
S
Z
F
S
P
Y
D
A
I
X
A
L
S
G
Å
B
N
G
E
R
D
G
V
V
G
W
P
E
B
V
A
A
S
K
Ä
V
W
J
B
A
Ö
I
E
L
B
R
T
A
G
A
Z
Q
A
C
U
J
S
X
B
E
L
R
X
G
C
S
O
Q
T
O
W
Ö
O
U
U
P
I
F
V
Y
I
M
W
O
K
P
R
L
L
Q
G
F
K
U
R
K
M
C
F
S
R
K
I
N
V
B
O
S
N
H
L
A
T
O
E
I
I
S
R
O
N
R
O
H
Y
Ö
L
Y
C
S
G
N
Y
T
H
U
P
A
N
P
J
A
S
Q
R
A
I
U
I
H
A
O
E
X
J
A
K
K
N
LAKE
LAX
LÖJA
NORS
REGNBÅGSLAX
Lär dig om fiskar på http://www.svenskfisk.se/jsp/fiskarter.jsp
Sveaskolan | Örebro
http://www.orebro.se/sveaskolan
U
Z
C
U
U
U
U
H
R
O
E
C
E
L
E
P
A
M
Q
E
W
D
C
L
U
R
N
V
O
Q
RÖDING
SIK
SIKLÖJA
ÖRING