och tekniksatsningen Referenser till de tio

advertisement
Naturvetenskaps- och
tekniksatsningen
Gymnasieskolan
Referenser till de tio forskningsprojekten
Källkritik
När man söker källor via Google och andra sökmotorer är det självklart viktigt med
källkritik. Information som handlar om till exempel olika kostråd, både när det gäller proteiner, kolhydrater och fetter, skrivs av många olika typer av författare. En
viktig diskussion måste föras med eleverna om vad man ska tro på och vilka källor
som känns tillförlitliga.
För att hitta tillförlitlig information om olika forskningsprojekt kan Vetenskapsrådets nationella forskningsportal forskning.se vara ett bra ställe att utgå från. Nedan
finns även andra tips på var man kan hitta information om vart och ett av de tio
forskningsprojekt som föreslås i projektlistan.
1. Protein som kostersättning för elitidrottare
Livsmedelsverket: Behöver elitidrottare extra protein?
Forskning.se: Vad ska man äta?
Boktips
Di Pasquale, M: Amino Acids and Proteins for the Athlete: The Anabolic Edge. (2010)
2. Sötningsmedel
Livsmedelsverket: Tillsatser i mat (läs vidare under sötningsmedel)
Charlotte Erlanson-Albertssons webbplats, professor i medicinsk och fysiologisk
kemi vid Lunds universitet. www.erlanson-albertsson.se
Neuroscience 2010, Qing Yang (pdf-fil): Gain weight by ”going diet”? Artificial
sweeteners and the neurobiology of sugar cravings.
3. Proteinforskning med inriktning mot sjukdomar
Pernilla Wittung-Stafshede, professor i biologisk kemi vid Umeå universitet, projektanslag: Proteinforskning som kan förändra synen på sjukdomsutveckling.
Pressmeddelande från Göteborgs universitet: Ny markör för alzheimers sjukdom
upptäckt.
Livets molekyler
http://www.skolverket.se/nt
1 (3)
Naturvetenskaps- och
tekniksatsningen
Gymnasieskolan
Forskning och framsteg: Plack i hjärnan ger inte alzheimer.
4. Fiberforskning
Biomimes webbplats - svenskt centrum för biomimetrisk fiberforskning.
biomime.org
Pressmeddelande från Högskolan i Borås: Smarta textilier bara början nu kommer
resurssmarta material.
5. Forskning om epigenetik:
Epigenetik?:s forskarwebbplats. epigenome.eu/sw/1,1,0
Epigenesys webbplats - en europeisk sammanslutning med material som vänder sig
till allmänhet och skola.www.epigenesys.eu
Lars Henning, professor i genetik vid Sveriges lantbruksuniversitet, projektanslag:
Epigenetiken lär oss mer om livets fantastiska komplexitet.
Karl Ekwall, professor i medicinsk genetik med särskild inriktning mot epigenetik
vid Karolinska institutet, projektanslag: Epigenetik ger hopp om effektivare behandling av akut leukemi.
Forskning och framsteg: Föräldrarnas svält formar barnens gener.
Forskning och framsteg: Cancer uppstår när celler tappar minnet.
6. Syntetiskt kött
Syntetiskt kött smakar och känns som kyckling. Matvaror som innehåller sojabönor
är bra för hjärtat, men bönorna är svåra att passa in i västvärldens kost. I framtiden
får vi dock möjlighet att inta sojabönor, när vi äter kyckling. Vid University of
Missouri i USA har professor Fu-Hung Hsieh utvecklat konstgjort kycklingkött
framställt av sojabönor. (Illustrerad Vetenskap, 2010)
The Independent: Special report: ”In vitro” beef – it´s the meat of the future.
Svenska dagbladet: Julen 2020 odlas skinkan i fabrik.
7. Proteinklumpar skadar åldrande celler
Thomas Nyström, professor i mikrobiologi vid Göteborgs universitet, projektanslag: Åldrade celler skadas av proteinklumpar.
Livets molekyler
http://www.skolverket.se/nt
2 (3)
Naturvetenskaps- och
tekniksatsningen
Gymnasieskolan
Nyhet från Uppsala universitet: Framtidens behandling av Parkinsons sjukdom?
8. Grundforskning om proteiner
Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi vid KTH, projektanslag för kartläggning av
kroppens alla proteiner: Människan ska få en innehållsförteckning.
9. Fettforskning
Film från UR: UR Samtiden - Nya rön inom functional food: Skräddarsydda matfetter
Aktuellt om vetenskap och hälsa från Lunds universitet och Region Skåne: Smör ger
lägre blodfetter än olivolja.
Pressmeddelande från Chalmers: Stort EU-projekt kring fisk som mat sjösätts.
10. Nanotrådar mot cancer
Jan Linnros, professor i materialteknik vid KTH, projektanslag: Nanotrådar som
avslöjar cancerceller - framtidens diagnosverktyg?
Forskning och framsteg: Nanohantverkarna
How stuff works: How could gold save my life? Nanotechnology and Cancer.
Livets molekyler
http://www.skolverket.se/nt
3 (3)
Download