Test av kort och tillhörande certifikat

advertisement
Test av kort och tillhörande certifikat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kortläsare och tillhörande drivrutiner måste vara installerade
Sätt in kort i kortläsare, se till att det går ända ”ner”
Gå med webbläsare till adressen https://service.secmaker.com/
Klicka på ”Login”
En ruta öppnas där din personliga PINkod kan matas in
Om allt fungerar öppnas en sida med bekräftelse att certifikatet är godkänt
Klart!
Download