Årskurs 8 Blod och andning • Vilka uppgifter blodet har

Årskurs 8 Blod och andning
Biologiboken sid 186 – 202 samt 216 – 222
Nedanstående kommer att testas tisdag 15/12. Du får ha tillgång till biologibok och ev. anteckningar
under testet.
Du bör kunna:
 Vilka uppgifter blodet har
 Vad blod består av och de olika delarnas huvudsakliga uppgifter

Ge en enkel beskrivning av hur hjärtat fungerar
 Skillnader mellan artärer, vener och kapillärer


Ge en enkel beskrivning av vårt immunförsvar
Ge en enkel beskrivning av begreppen anemi, leukemi, åderförkalkning, hjärtinfarkt, stroke
och åderbråck
 Varför vi måste andas


Namnge andningsapparatens delar
Beskriva vårt inbyggda försvar mot luftföroreningar
 Beskriva några av rökningens skadeverkningar
För högre betyg bör du dessutom:




Kunna beskriva hur en vaccination fungerar
Kunna redogöra för våra blodgrupper och vem som kan ge blod till vem
Veta vad som menas med hemoglobin, lymfa, toxin, antikropp, inkubationstid, infektion,
inflammation
Med faktagrund kunna argumentera mot rökning