Lösningsförslag till övningsuppgifter till

advertisement
Lösningsförslag
2015-09-14
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Institutionen för datavetenskap
Programmering i C, 7,5 hp
Lösningsförslag till övningsuppgifter F4
Sid 1 (5)
Lösningsförslag till övningsuppgifter till föreläsning 4 Val Övningsuppgift 4.1 (Övningsuppgiften bygger vidare på övningsuppgift 2.10)
#include <stdio.h>
int main(void) {
int number1, number2;
printf("Skriv in tal 1: ");
scanf("%d", &number1);
printf("Skriv in tal 2: ");
scanf("%d", &number2);
printf("Lika med
printf("Skiljt från
printf("Större än
printf("Mindre än
printf("Större än eller lika med
printf("Mindre än eller lika med
:
:
:
:
:
:
%d\n",
%d\n",
%d\n",
%d\n",
%d\n",
%d\n",
number1
number1
number1
number1
number1
number1
== number2);
!= number2);
> number2);
< number2);
>= number2);
<= number2);
return 0;
}
Övningsuppgift 4.2
#include <stdio.h>
int main(void) {
int number1, number2 ;
printf("Skriv in tal 1: ");
scanf("%d", &number1 );
printf("Skriv in tal 2: ");
scanf("%d", &number2);
printf("Resultat 1 : %d\n", (number1
printf("Resultat 2 : %d\n", (number1
return 0;
}
Övningsuppgift 4.3
> number2) && (number1
> number2) || (number1
< number2));
< number2));
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Institutionen för datavetenskap
Programmering i C, 7,5 hp
Lösningsförslag till övningsuppgifter F4
#include <stdio.h>
int main(void) {
int ffalse = 0;
int ttrue = 1;
if (ttrue) {
printf("Uttrycket var sant\n");
}
if (ttrue && ffalse) {
printf("Uttrycket var sant 2\n");
}
if (ttrue || ffalse) {
printf("Uttrycket var sant 3\n");
}
return 0;
}
Övningsuppgift 3.4
#include <stdio.h>
int main(void) {
int weight;
printf("Ange vikten som ett heltal: ");
scanf("%d", &weight);
if (weight > 5) {
printf("Vikten större än 5\n");
}
return 0;
}
Lösningsförslag
2015-09-14
Sid 2 (5)
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Institutionen för datavetenskap
Programmering i C, 7,5 hp
Lösningsförslag till övningsuppgifter F4
Lösningsförslag
2015-09-14
Övningsuppgift 4.5
#include <stdio.h>
int main(void) {
int weight;
printf("Ange vikten som ett heltal: ");
scanf("%d", &weight);
if (weight > 5) {
printf("Vikten större än 5\n");
}
else {
printf("Vikten mindre än eller lika med 5\n");
}
return 0;
}
Övningsuppgift 4.6
#include <stdio.h>
int main(void) {
int weight;
printf("Ange vikten som ett heltal: ");
scanf("%d", &weight);
if (weight > 5) {
printf("Vikten större än 5\n");
}
else if (weight == 5) {
printf("Vikten lika med 5\n");
}
else {
printf("Vikten mindre än 5\n");
}
return 0;
}
Sid 3 (5)
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Institutionen för datavetenskap
Programmering i C, 7,5 hp
Lösningsförslag till övningsuppgifter F4
Lösningsförslag
2015-09-14
Övningsuppgift 4.7
#include <stdio.h>
int main(void) {
int number1, number2;
printf("Skriv in ett heltal: ");
scanf("%d", &number1);
printf("Skriv in ett till heltal: ");
scanf("%d", &number2);
if (number1 < number2) {
printf("Talet %d är mindre än %d\n", number1, number2);
}
else if (number1 > number2) {
printf("Talet %d är större än %d\n", number1, number2);
}
else {
printf("Talen är lika stora\n");
}
return 0;
}
Övningsuppgift 4.8
Det fattas ”krull”-parenteser kring satserna som hör till if-satsen:
#include <stdio.h>
int main(void) {
int age;
age = 17;
if (age > 20) {
printf("Min ålder är ");
printf("större än 20 år\n");
}
return 0;
}
Övningsuppgift 4.9
Sid 4 (5)
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Institutionen för datavetenskap
Programmering i C, 7,5 hp
Lösningsförslag till övningsuppgifter F4
Lösningsförslag
2015-09-14
#include <stdio.h>
int main(void) {
int age;
age = 17;
if (age > 20) {
printf("Min ålder
printf("större än
}
else {
printf("Min ålder
printf("mindre än
}
är ");
20 år\n");
är ");
eller lika med 20 år\n");
return 0;
}
Övningsuppgift 4.10 (lite knepig)
#include <stdio.h>
int main(void) {
int year;
printf("Skriv in ett år: ");
scanf("%d", &year);
if ((year % 400) == 0) {
printf("%d är ett skottår\n", year);
}
else if (((year % 4) == 0) && ((year % 100) != 0)) {
printf("%d är ett skottår\n", year);
}
else {
printf("%d är inte ett skottår\n", year);
}
return 0;
}
Sid 5 (5)
Download