Anatomin hos ett C

advertisement
Anatomin hos ett C-program
Gör standardbiblioteket tillgängligt.
Vi behöver standardbiblioteket för att
kunna använda funktioner som printf
och scanf.
Skapar tre heltalsvariabler i, j och summa, som
vi sedan kan använda i vårt program. Vi måste
räkna upp alla variabler vi vill använda överst i vårt
program på detta sätt.
#include <stdio.h>
main ()
{
int i, j;
int summa;
I main-funktionen stoppar vi in all
kod som vi skriver. När ett C-program
startar körs main-funktionen.
Skapar tre variabler som innehåller
decimaltal.
float x, y, res;
Skriver ut text på skärmen.
printf("Hej, välkommen till det här programmet.\n");
printf("Skriv in ett heltal: ");
scanf("%i", &i);
printf("Skriv in två heltal: ");
Skriver ut en radmatning.
Läser in ett heltal från tangentbordet.
%i talar om att vi vill läsa in ett heltal
och &i talar om vilken variabel det skall
lagras i.
scanf("%i %i", &i, &j);
Läser in två heltal och lagrar dem i
variablerna i och j.
Vi kan foga in tal i utskriven text genom att
summa = i + j;
sätta in %i i texten. Sedan räknar vi upp talen
som skall skrivas ut.
printf("Summan blir %i.\n", summa);
printf("Beräkningen ser ut som %i + %i = %i.\n",
i, j, summa);
Här skriver vi ut tre tal på en gång.
Notera att vi vid utskrift skriver i, j och
inte &i, &j.
printf("%5i + %5i = %5i\n", i, j, summa);
printf("Skriv in två decimaltal: ");
Siffran 5 anger att talet skall skrivas ut
i en ruta med plats för 5 tecken.
scanf("%f %f", &x, &y);
res = x * y;
Decimaltal läser vi in på samma sätt,
men nu skriver vi %f i stället för %i.
printf("%f * %f = %f\n", x, y, res);
printf("%6.2f * %6.2f = %6.2f\n", x, y, res);
Vi kan även skriva ut decimaltal.
}
6.2 anger att talet skall skrivas ut i en
ruta med plats för sex tecken och att
två decimaler skall användas.
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards