2. Snabbkommandon_SE

advertisement
Document1
Titel: Snabbkommandon
Sidste opdatering: 10-11-2015 10:19
Sprog: Svenska
Kategori:
Forfatter: Sofia
Nøgleord:
Snabbkommandon
Då Speedadmin är ett webbaserat program så är systemets snabbkommandon styrt av en
webbläsare som man kommer åt via Speedadmin. Härunder hittar du några standard
genvägskommandon som gör det enklare att använda programmet.
Funktion
PC
Mac
Öppna i ny flik
CTRL + tryck länk
CMD + tryck länk
Stäng närvarande flik
CTRL + w
CMD + w
Byt mellan flikar till höger
CTLR + tab ->
CTRL + tab ->
Hoppa mellan flikar (nr. flik)
CTLR + tal (1,2,3,4)
CMD + tal (1,2,3,4)
Zooma In
CTRL + ”+” (plus)
CMD + ”+” (plus)
Zooma ut
CTRL + ”-” (minus)
CMD + ”-” (minus)
Tillbaka till normal 100%
CTRL + 0
CMD + 0
Uppdatera vald flik
F5
CMD + R
Byt mellan flikar till vänster
CTRL + Shift + Tab
CTRL + Shift + Tab
Helt upp till toppen
Home
Fn + pil vänster
Helt ner till botten
End
Fn + pil höger
Skrolla upp eller ner lite
Pil upp eller ner
Pil upp eller ner
Skrolla upp eller ner mycket
Page Down eller Page Up
Fn + pil upp/ner
1
Download