Korsord – HUR BLIR VI ENERGISMARTA?

advertisement
Korsord – HUR BLIR VI ENERGISMARTA?
Vi kan påverka!
ENERGISPANARNA
lösa korsordet!
t
t
a
u
h
r
d
t
u
u
k
m
a
a
n
o
r
s
p
n
ara energi ge
Klu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lodrätt
1. Man ska...tvättmaskinen ordentligt innan
man sätter på den.
2. Vad ska möbler inte stå framför?
3. Dessa lampor använder mindre energi.
4. Genom att...lampan kan man spara energi.
5. Kranar som...ska man stänga av eller laga.
Vi kan påverka
– minska energianvändningen
i stadens lokaler
Vågrätt
4. När tv.n är avstängd men fortfarande använder energi.
6. Man ska vädra så här under vinterhalvåret.
7. Dessa ska man stänga av när man använt dem klart.
8. Låt inte dörrar stå...länge på vintern.
9. Lampornas energistyrka mäts i denna enhet.
Du kan rätta ditt korsord
med hjälp av svaren!
Lösning:
1. Fylla
2. Element
3. Led-lampor
4. Släcka
5. Droppar
Vågrätt
4. Standby
6. Snabbt
7. Datorer
8. Öppna
9. Watt
Göteborgs Stad Grafiska gruppen Illustration: Grafiska gruppen 160112-003-230 Tryck: Ale Tryckteam Maj 2016
Lodrätt
Download