Schema Statsvetenskap A: Politisk filosofi och politiska ideologier, ht

advertisement
Schema Statsvetenskap A: Politisk filosofi och politiska ideologier, ht 2015
Må 2015-08-31
Må 2015-08-31
Ti
2015-09-01
On
2015-09-02
To
2015-09-03
To
2015-09-03
Fr
2015-09-04
Må 2015-09-07
Ti
2015-09-08
On
2015-09-09
On
To
2015-09-09
2015-09-10
Fr
2015-09-11
Må 2015-09-14
Ti
On
To
2015-09-15
2015-09-16
2015-09-17
To
Fr
2015-09-17
2015-09-18
Må
Må
Ti
Ti
On
On
To
To
To
To
2015-09-21
2015-09-21
2015-09-22
2015-09-22
2015-09-23
2015-09-23
2015-09-24
2015-09-24
2015-09-24
2015-09-24
Vecka 36: Introduktion till det vetenskapliga studiet av politik
09-12 VvB302
Introduktion till kursen och det vetenskapliga studiet av
politik (Badersten & Gustavsson kap 1-2)
12-13 Samvetet
Välkomstträff för studenter på Politices
kandidatprogrammet
09-12 VvB302
Vad kan vi veta om politik? (Badersten & Gustavsson kap
3)
09-12 VvB302
Statsvetenskapliga grundbegrepp (Badersten &
Gustavsson kap 4-5). Umeå studentkår informerar 11:45
09-12 VvB302
Introduktion till statsvetenskaplig metod, del 1
(Badersten & Gustavsson kap 6)
13-15 VvB302
Introduktion till statsvetenskaplig metod, del 2
(Badersten & Gustavsson kap 7)
09-12 VvB302
Att studera statsvetenskap (Badersten & Gustavsson kap
8-9)
Vecka 37: Politisk idéhistoria
09-12 VvB302
Staden (Liedman, s. 15-65)
09-12 VvB302
Kontraktet (Liedman, s. 66-123)
Enkätundersökning 11.40
09-12 Hörsal F
Upplysningen (Liedman, s. 124-228, Lewin om Rousseau
samt texten om Marx, båda i kompendiet)
13-15 Hörsal F
Reaktionen (Liedman, s. 229-243)
09-12 Nbvh
Modern rättviseteori (Liedman, s. 244-294)
Hörsal1031
09-12 Nbvh
Framtiden? (Liedman, s. 295-328)
Hörsal1031
Vecka 38: Politiska ideologier
12-15 Hörsal C
Liberalism (Heywood, s. 24-64 och Pålsson Syll i
kompendiet)
12-15 Hörsal C
Konservatism (Heywood, s. 65-96 och )
10-13 Hörsal E
Socialism och socialdemokrati (Heywood, s. 97-139)
09-12 Hörsal F
Feminism (Heywood, s. 226-250 samt Freidenvall &
Jansson)
13-15 Hörsal F
Grön politisk teori (Heywood, s. 251-280)
09-12 Hörsal F
Nationalism, fascism och fundamentalism (Heywood, s.
168-225 och s. 281-310 samt texten av Mussolini i
kompendiet)
Vecka 39: Källtextseminarier och ideologidebatt
09-12 S305_flex
Källtextseminarier, grupp A
13-15 S305_flex
Källtextseminarier, grupp A
09-12 S305_flex
Källtextseminarier, grupp B
13-15 S305_flex
Källtextseminarier, grupp B
09-12 S305_flex
Ideologidebatt, grupp A
13-15 S305_flex
Ideologidebatt, grupp A
09-12 HB201
Ideologidebatt, grupp B
13-15 HB201
Ideologidebatt, grupp B
15-17 Hörsal F
Frågestund inför tentamen
18.00
Cambro
Hemtentan publiceras
Ti
2015-09-29
18.00
Må 2015-11-02
Fr
2015-11-06
09.00
09.00
Vecka 40: Hemtentamen
Deadline för inlämning av hemtentan
Vecka 45: Omtentamen
Cambro
Omtentan publiceras
Cambro
Deadline för inlämning av omtentan
Cambro
Download