Nr 6.indd - S:t Matteus Församling

advertisement
Advent
Jesus sade: ”Tecken skall visa sig i solen och månen
och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas
dån. Människor skall förgås av skräck i väntan på vad
som skall komma över världen, ty himlens makter
skall skakas. Då skall man få se Människosonen
komma på ett moln med makt och stor härlighet. När
allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty
er befrielse närmar sig.”
Han gav dem en liknelse: ”Se på fikonträdet och alla
andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er
själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni,
när ni ser detta hända, att Guds rike är nära.
Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt
detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina
ord skall aldrig förgå.”
(Luk. 21:25 - 33).
Åter är vi på väg in i Advent. Ordet betyder ankomst,
men får oss lätt att tänka på väntan. Vi väntar på att
få fira Jesu födelse, att få ta emot vår Frälsare när han
kommer till oss. På Första Advent rider Jesus in i Jerusalem men några veckor senare, på juldagen, är han ett
nyfött barn som ligger i en krubba. Det är typiskt för
Advent. Tiden är upphävd. För Advent är en väntan
på Honom som kommer: Han kommer till oss i Jul, han
kommer till oss i den yttersta tiden och där emellan
kommer han till oss varje dag och varje stund, bultar
på vår dörr och vill bli insläppt i vårt hjärta.
Jesus föddes till jorden, Gud blev människa och föddes in i tiden. Överallt där han verkade såg och upplevde människorna glimtar av himmelriket. Sjuka,
blinda, dövstumma och förlamade fick i mötet med
honom tillbaka hälsa, sinnen och krafter. T. o. m. döda
väckte han upp. Människorna fick ur Mästarens mun
höra evangelium, ett hoppfullt glädjebudskap om
Guds kärlek och nåd. Himmelriket var där Jesus var
och de som såg och hörde honom bevittnade hur himmelrikets krafter verkade i allt han gjorde.
Men Jesus är uppstånden och verkar även idag.
Oavbrutet för han nya människor in i sin kyrka genom dopet. Ständigt på nytt bjuder han oss till sitt
nattvardsbord där han räcker oss livets bröd och välsignelsens kalk. Hans ord förkunnas i kyrkor över hela
världen. Människor väcks till tro eller får sin tro stärkt
och får känna hopp, tröst och glädje genom evangeliet
om Guds kärlek och nåd. Jesus är i full verksamhet,
himmelriket är mitt ibland oss, och inom oss om vi vill
släppa in honom i våra hjärtan.
En gång ska Jesus återkomma. Hans ankomst sätter
en gräns för tiden – för världen. Då ska hans rike nå
sin fullbordan. När det ska ske vet ingen utom Gud.
När vi ingenting vet blir två saker viktiga. För det första: Guds rike är alltid nära, varje dag. I någon mening
lever vi alltid i den yttersta tiden. Vi kan aldrig upphöra med vår vaksamhet och väntan. För det andra: När
vi ingenting vet blir det viktigt med tron, hoppet och
kärleken (”dessa tre” som aposteln Paulus talar om i
1 Kor. 13:13). Tron och hoppet ska bära oss genom livet
och hjälpa oss att hålla ut. Och kärleken – världen och
medmänniskan behöver vår kärlek. Världen blir aldrig
så god att den inte behöver vår kärlek. Världen blir
nog heller aldrig så ond att inte det onda kan motas
och bekämpas med kärlekens makt.
Lars-Erik Gardell
komminister
Sommaren predikar
Få ting talar så tydligt till oss om alltings förgängelse
som den svenska sommaren när den börjar övergå i
höst. Vi kan inte hålla fast sommarens skönhet och
glädje. Vi kan inte heller hålla fast vårt livs sommar. Vi
kan inte hålla fast tiden. Allt är förgängligt. Sommaren, livet, tiden, världen – allt går mot sin förvandling.
Det är svårt för oss människor att skiljas från det som
ger oss glädje och skönhet, det är svårt när hälsa och
krafter tas ifrån oss. Som jordevarelser känner vi ångest inför tanken att förlora jordisk trygghet. Vi människor gör naturligtvis alldeles rätt om vi arbetar för
en bättre värld med rättvisa och fred, något annat vore
ju orimligt. Men vi kan aldrig skapa en oförgänglig
värld, ett evigt rike. Det kan bara Gud.
Guds Ord förbliver
Då är det tryggt att höra Jesu ord: Himmel och jord
skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Jesu ord är
Lördag 21 november kl. 11.00 - 14.00
S:t Matteus Syförenings
BASAR
Handarbeten, lotterier, bokstånd,
loppmarknad, bakverk ...
Servering av kaffe, te och saft samt
hembakat kaffebröd och
goda smörgåsar.
Välkommen!
S:t Matteus kyrksal, Vanadisvägen 35
Nu tändas tusen juleljus
oodsrkitr
bgs‰mcgn
U`qldcn dchmitkf‹u`
f
fdmnl`ss Pg8//,0112Bg
8//011,2
FOTO: Mariano Pozo
eviga, Guds löften till oss gäller också i evigheten. Jag
tror att Gud håller världen i sin hand, den värld som
han älskar. När och hur hans rike ska bli verklighet
vet bara Gud själv. Men vi har Jesu ord på att riket
kommer. Antingen Mästaren predikar vid stranden av
Gennesarets sjö eller bor i troende människors hjärtan
idag, så är Guds rike där han är och verkar.
En gång ska Guds rike förverkligas helt och fullt.
Det ska segra över all ondska och destruktion, över
all ofullkomlighet och brist. Själva döden ska utplånas. Då ska vi möta Kristus, Människosonen. Han är
vår framtid. Hans död på korset för vår skull och hans
uppståndelse är historia. Men det är inte ur det förgångna han kommer till oss. Han finns inte bakom oss
utan framför. Han kommer oss till mötes från framtiden, han finns vid slutet av vägen. Det här evighetsperspektivet är viktigt i Advent. Adventstiden handlar
inte bara om en väntan på julen och Jesusbarnet. Den
handlar om en väntan och en begrundan inför vad inget öga har sett och vad inget öra har hört – en väntan inför
vår yttersta framtid.
Församlingens Julfest
Trettondedag jul – 6 januari 2010
i S:t Matteus kyrksal
11.00 Högmässa,
därefter lunch cirka kl. 12.15
Biljetter à 40 kronor säljes på
Församlingsexpeditionen, Västmannagatan 92
tel. 08-555 218 00
14 december – 4 januari.
Öppettider: måndag, tisdag, onsdag och fredag
9.00–11.00, 13.00–15.00, torsdag 13.00–15.00
Jul i Gemenskap
Julafton, Juldagen och Annandag jul kl. 17-21 inbjuds
till julfirande i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17,
med underhållning, julmat, julsånger, lekar och klappar. Ingen föranmälan. Vi vill inbjuda till ett alternativt
julfirande där vi välkomnar ensamma och hemlösa.
Jul i Gemenskap arrangeras av församlingar och
frivilligorganisationer i Stockholmsområdet,
bland annat S:t Matteus församling.
Vill du vara volontär? Kontakta Kicki Freimuth
på Stadsmissionen senast 1 dec. 08-78 78 652,
[email protected]
Vill du ge ett bidrag? Gåvor sätts in på pg 44 93-3,
Immanuelskyrkans församling.
Märk inbetalningen ”Jul i Gemenskap 09”
Vill du veta mer? Gå in på församlingens hemsida
www.matteus.org eller ring växeln på 08-555 218 00.
Varmt välkomna!
S:t Matteus församlings nästa uppslag
i Vi i Vasastan utkommer
lördagen den 19 december.
Se även församlingens hemsida
www.matteus.org
Information och nyheter från S:t Matteus församling
Redaktör: Lemon Levin, telefon 08-555 218 19
S:t Matteus församling, Box 23070, 104 35 Stockholm
Telefon: 08-555 218 00 Hemsida: www.matteus.org
A Christmas Gloria – tack vare er!
Vi vill rikta ett stort tack till alla er som besökte årets
sommarkvällskonserter och för den generösa kollekten som de inbringade. Detta har starkt bidragit till
att vi kan förverkliga en musikalisk dröm: en nyskriven julkantat innehållande många av de välkända
julmelodierna, skräddarsydd för våra ensembler.
Ibland faller pusselbitarna på plats på ett fantastiskt
sätt. Vi har i S:t Matteus ett unikt musikaliskt koncept med körer för alla åldrar och därtill en egen
symfoniorkester samt en mycket bra orgel. Givetvis
ter det sig lockande att understundom – inte minst vid
våra välbesökta julkonserter – få samla resurserna och
fylla kyrkan med klang och jubel. Problemet är bara
att det nästan inte finns någon musik skriven för ett sådant uppbåd av musikaliska krafter. Under de senaste
åren har vi förenat oss i den franske tonsättaren Arthur
Honeggers Julkantat, där slutdelen med tiden har
blivit mycket omtyckt även om musiken inte är helt
lättsmält. När vi tidigt i år började skissa på årets julprogram ville vi förnya oss, men hur?
Tja, varför inte vända sig till en tonsättare med följande beställning: ett nyskrivet verk där alla våra resurser tas i bruk, ett stycke med hög igenkänningsfaktor innehållande välkända och älskade julmelodier.
Och varför gå över ån efter vatten? I församlingen
bor den välrenommerade tonsättaren och dirigenten
B. Tommy Andersson, som för övrigt hade stor framgång med en egen tonsättarfestival på Stockholms
konserthus nyligen. Tommy tände på idén, och med
hjälp av er konsertbesökare i kombination med gott
bistånd från församlingens kyrkoråd och studieförbundet Sensus, har vi rott detta beställningsverk iland.
Vi som redan tjuvtittat i noterna kan utlova en lyssnarupplevelse utöver det vanliga. Missa inte A Christmas
Gloria den 12 och 13 december!
Årets Julkonserter sammanfaller också med Luciadagen, och självklart bjuder vi som vanligt på ett
vackert och stämningsfullt Luciatåg. S:t Matteus Barnoch Diskantkörer, Ungdomskören, S:t Matteus Kör
och Symfoniorkester, vi dirigenter och S:t Matteus församling hälsar er alla välkomna till årets upplaga av
S:t Matteus Julkonserter den 12 och 13 december. För
information om tider och biljetter: v.g. se annons eller
besök församlingens hemsida www.matteus.org.
Efter fyra år med lysande sopransolister byter vi nu
röstfack och presenterar tenoren Daniel Johansson.
Han studerar för närvarande sista året på Operahögskolan i Stockholm, men har redan låtit tala om sig
som en av de mest intressanta rösterna som hörts de
senaste åren. Han har redan en rad operaroller på
sin repertoar, och i januari 2008 presenterade han sig
för en bredare publik då han var solist i SVT:s årliga
Trettondagskonsert. Daniel Johansson har framträtt
både i Sverige och utomlands och samarbetat med
dirigenter som Daniel Harding och Esa-Pekka
Salonen. År 2007 vann han 1:a pris i Gösta Winbergh
Award och han har också belönats med en rad stipendier, bland annat från Kungliga Musikaliska Akademien och Anders Walls Stiftelse.
Sonny Jansson, Liselotte och Anders Frisk
S:t Matteus traditionella
JULKONSERTER MED LUCIATÅG
Lördag 12 december kl. 14.00 och 17.00
Söndag 13 december kl. 15.00 och 18.00
Biljetter à 200, 150 och 100 kr säljes på
Församlingsbiblioteket, Västmannagatan 92, 2 tr.
Öppettider: måndag, tisdag och torsdag 14.00-19.00
onsdag 10.00-15.00, fredag 10.00-13.00
Gudstjänster i S:t Matteus kyrka
Fjärde söndagen i advent – 20 december
11.00 Högmässa
Domssöndagen – 22 november
11.00 Högmässa
Lars-Erik Gardell, celebrant och Madeleine Eurenius, predikant
Solosång: Linnéa Heinerborg. Anders Frisk, orgel
Kyrkcafé i kyrksalen
Beatrice Johnstone, präst
Solosång: Maja Frydén. Sonny Jansson, orgel
Kyrkcafé i kyrksalen
Julafton – 24 december
8.00 Matteusbarnens julbön
Första söndagen i advent – 29 november
11.00 Högmässa
Mats G. Furemalm, celebrant. Lars-Erik Gardell, predikant
Församlingens präster och diakoner
S:t Matteus Kör, Brasskvartett. Sonny Jansson, dirigent. Anders Frisk, orgel
Adventskaffe och försäljning av julkonsertbiljetter i kyrksalen.
17.00 Julbön
Ricardo Vargas Fuentes, präst
Carl Ackerfeldt, baryton. S:t Matteus Kör. Instrumentalensemble
Sonny Jansson, dirigent. Anders Frisk, orgel
15.00 Familjemässa
Anders Nyström, präst
Minikören, S:t Matteus Barnkör och
Diskantkör. Liselotte Frisk, dirigent
Nicke Karlsson, trumpet.
Anders Frisk, orgel
Marie Svalbring Bergstrand,
Louise Johansson Bredberger
och Jan Magnusson
Adventskaffe i kyrksalen.
Adventskalendrar till alla barn.
Anders Nyström, präst
Minikören, S:t Matteus Barnkör, Diskantkör och Ungdomskör, Julaftonskören
Staffan Alveteg, bas. Roland Pöntinen, piano. Anders Frisk, orgel
Liselotte Frisk och Sonny Jansson, dirigenter
Juldagen – 25 december
7.00 Julotta
Mats G. Furemalm, präst
S:t Matteus Kör. Sonny Jansson, dirigent. Anders Frisk, orgel
Foto: Mikael Svensson – Megapix
Andra söndagen i advent – 6 december
11.00 Högmässa
Beatrice Johnstone, präst
S:t Matteus Diskantkör. Liselotte Frisk, dirigent och orgel
Kyrkcafé i kyrksalen
Tredje söndagen i advent – 13 december
11.00 Högmässa
Anders Nyström, celebrant och Mats G. Furemalm, predikant
Vokalgruppen Aoide. Anders Frisk, orgel
Kyrkcafé i kyrksalen
Annandag jul – 26 december
11.00 Högmässa
Mats G. Furemalm, präst
Anders Frisk, orgel
Söndagen efter jul – 27 december
11.00 Högmässa
Ricardo Vargas Fuentes, präst
Anders Frisk, orgel
Kyrkcafé i kyrksalen
Nyårsafton – 31 december
17.00 Nyårsbön
Beatrice Johnstone, präst
Solosång: Maja Frydén. Anders Frisk, orgel
Download