VOXEMA AB /invest

advertisement
NYHETER FRÅN VOXEMA AB
Voxema har genomfört en RoadShow på tre platser i förra veckan – MalmöGöteborg-Stockholm. Vi träffade 45 mer eller mindre kända ansikten och
investerare.
I fredags genomfördes ett affärsmöte mellan ett internationellt bolag inom
hjälpmedelsbranschen som har starka återförsäljare i över 40 länder worldwide. Man har egen organisation i Norden och USA. Vi var överens om att den
digitala röstförstärkaren passar in perfekt i deras sortiment. Ett Letter of Intent
(LOI) skrivs i dag och ett affärsavtal upprättas inom en månad. Med denna part
har Voxema en försäljning av produkten över hela världen från dag 1. Detta är
med inriktning mot hjälpmedelsmarkanden. Vi måste nu uppgradera våra
försäljningsprognoser. Vi kommer själva bygga ÅF-organisation mot
konsumentmarknad/preventivmarknaden.
Sedan tidigare är också affärsavtal är skrivet mellan Lundinova AB och
Voxema AB om utveckling av all programvara och tjänster i programvaran för
produkten/produktserien med röstförstärkare. Affärsavtalet innebär att
Lundinova AB färdigställer programvaran tillsammans med den digitala
förstärkaren inom kort. Marknadsintroduktionen sker till hösten 2010. Detta
arbete går enligt tidplan.
En så kallad 10-serie av prototyper produceras under november månad i år och
kommer att fungera som demonstrationsobjekt innan serieproduktionen är i
gång. Denna 10-serie är redan förbetald av Voxema. Själva hårdvaran
produceras i Asien. Sammansättningen av hård- och mjukvara görs av tredje
part.
Det bolag som VoXema AB tecknat avtal med avseende programutvecklingen är
Lundinova AB (http://www.Lundinova.se/) Bolaget är ägt av ett börsnoterat norskt
bolag – Data Respons A/S. Lundinova AB lokaliserat i Lund som namnet antyder
arbetar med idel välkända partners och kunder. För VoXema AB:s del är
erfarenheterna i arbetet tillsammans med arbeten inom Telekom och medicinteknik
med anknytning till ljud, avgörande för valet av partner. Lundinova AB arbetar med
alla ingående parametrar i en produktutvecklingskedja. Detta är extremt viktigt för
VoXema AB som valt att köpa all teknisk och ljudmässig kompetens utanför bolaget.
Några exempel på kompetensmässigt närliggande projekt som Lundinova AB har
arbetat med avseende ljudutveckling.
Världens mest sålda högtalare. Sony Ericsson MPS-70 utvecklade av Lundinova AB
Lundinova AB har stor erfarenhet av elektronikutveckling och spetskompetens inom
DSP-teknik (Digital Signal Processing). Förutom ett team ljudexperter har företaget
ett eget ljudlaboratorium där ny teknik och nya produkter utvecklas och testas.
Lundinova AB har till exempel lyckats manipulera ljudet hos små högtalare så att
HiFi-kvalitet uppnås, och utvecklat en teknik för att komprimera ljud vid
talkommunikation så att det passar smal bandbredd. I början handlade de allra flesta
uppdrag om lösningar för mobiltelefoni – främst bearbetning, mätning, tolkning,
förstärkning eller annan form av manipulation av ljudsignaler. Idag arbetar Lundinova
AB med projekt inom ett flertal branscher och är särskilt aktiva på området
medicinteknik.
Den utveckling som sker gällande produkten och produktområdet med
röstförstärkare utföras helt av Lundinova AB. Lundinova AB blir därför genom det
ingångna avtalet en mycket viktig partner i det fortsatta affärsmässiga arbetet mellan
parterna. Avtalet är skrivet på ett sådant sätt att också Lundinova AB tar en
affärsmässig risk i projektet.
Samarbetspartnern inom hjälpmedelsförsäljningen som nu Voxema
tecknar en avsiktsförklaring med är också ett snabbväxande
Gasellföretag. Tobii Technology AB.
Bolaget beskriver sig själva som:
Tobii Technology is the global market leader in eye tracking and eye control. This
technology makes it possible for computers to know exactly where users are looking.
Our products are widely used within scientific research and in commercial
market research and usability studies, as well as by people with disabilities as a
means to communicate. Today Tobii contributes with a wide range of Augmentative
and Alternative Communication (AAC) products.
Sammanfattningsvis gäller nu följande:
1. Vårt kapitalbehov för att utveckla programvaran hos Lundinova och för att
göra designen färdig av produkten tillsammans med säljorganisationen är ca
en miljon kronor. Prototyp-serien är redan förbetald och LundiNova får delar
av sin betalning genom royalty för enbart de första 1.000 sålda enheterna. En
stor del av detta kapitalbehov är redan tecknat och emissionen tecknas
med löpande teckning dvs den som tecknar sig först.
2. Vi kommer inte lista eller börsnotera bolaget. De aktieägare som går in
med en post eller flera går att få en generös utdelningspolicy –
aktieutdelning på den vinst som är prognostiserad. Vi vill ha ett fåtal
aktieägare då företaget om några år kan bli föremål för uppköp av större
bolag. I ett sådant läge finns inget intresse av att genomföra ett köp med
många aktieägare.
3. Vi har startat ett nytt rent bolag där alla rättigheter etc. finns i bolaget.
Tidigare kostnader har nuvarande aktieägare tagit i sina egna bolag.
Kostnaden för att driva bolaget begränsar sig till 2-3 personer. Övrig expertis
och kunskaper köps/hyrs in.
4. Vi har anlitat R & K Tech att vara vår partner i uppköp av teknik och
produktion av röstförstärkaren i Asien. Med de kontakter som de erbjudit
har vi hittat rätt programutvecklingspartner och säljpartner på
hjälpmedelsområdet.
5. Om du har frågor eller några som helst tveksamheter inför ditt beslut att
investera eller ej i Voxema AB så skall du omedelbart ta kontakt med oss! Rör
det sig teknik ber vi dig ringa Jim Franzén på R & K Tech 0705-16 82 00.
Rör det sig kring samarbeten med LundiNova AB alt. Tobii Technology
AB – ring Jan Rejdnell 0708-14 44 00. Varje post är på 50.000 SEK och
omfattar lika många aktier. Vi har försökt att minimera alla de risker som kan
komma i fråga – teknik, försäljning och nu även affärsupplägget i sin helhet
genom att samarbeta med företag med spetskompetens och god organisation.
6. Leasing/Uthyrning av röstförstärkare. De allra flesta som har röstproblem
har det under en begränsad tid. Diagnosen är oftast rösttrötthet. Innan
patienten fått tid hos läkare som sedan ger remiss till logoped har det gått
några månader. Med en röstförstärkare som hängs på så avlastar man rösten
direkt. Det behöver inte bli värre problem med rösten längre fram om man
avlastar rösten i tuffa situationer.
Vi är övertygade om att lyckas och kommer belöna de aktieägare som nu kliver på.
Vi har hittat en nisch som inte finns på marknaden i dag. Alla röstförstärkare är
analoga i dag med tillhörande rundgångsproblematik. Mycket beror också på en
avsaknad av patientföreningar och förmågan att kunna se utvecklingsmöjligheterna
inom den förebyggande marknaden.
Vänta inte med ditt beslut. Dokument vad gäller memorandum, sammanfattning om
avtalet med Lundinova AB samt teckningsanmälan finns under:
http://www.delecta.se/event/426.php
Jan Rejdnell
Styrelseordförande VoXema AB
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards