Medvetandeprogrammet YAM

advertisement
Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME)
Stockholms läns landstings sjukvårdsområde
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)
Medvetandeprogrammet YAM
Tack för ditt intresse för YAM. Vi vill nu informera om följande.
Politiker i Stockholms läns landsting har beslutat att testa YAM i form av en randomiserad,
kontrollerad studie i Stockholms län, med början under 2016. Just nu bygger vi upp en
infrastruktur, randomiserar skolor och förbereder för implementering. Under den senare
delen av höstterminen 2015 kommer vi att välja instruktörer inom Stockholms län som ska
hålla i programmet med eleverna i stockholmskolorna. Instruktörerna kommer sedan tränas
under våren 2015.
Vad gäller övriga landet så strävar vi efter att kunna utarbeta en struktur som ska likna
stockholmsstrukturen, det vill säga att programmet ska ges till ett helt län, en kommun eller
en region, i samarbete med lokala politiker och administratörer. Om vi lyckas med det
kommer du att kontaktas för att ges möjlighet att delta i urvalsprocessen till
instruktörsutbildning. Inom Stockholms län är utbildningen kostnadsfri och vi hoppas att inte
heller instruktörer i övriga landet kommer att behöva betala för utbildningen, utan att den i
stället ska ersättas av lokala projektmedel inom respektive område.
För boende och verksamma i de län där vi inte lyckas utarbeta en struktur kommer vi att
utannonsera instruktörskurser på vår webb, under senare delen av 2016 för att ge möjlighet
för alla att arbeta med YAM i sitt län eller sin region.
Danuta Wasserman
Professor i psykiatri och suicidologi
Chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid
KI som är WHOs samarbetscentrum för forskning, metodutveckling och utbildning i
suicidprevention
1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards