Pressmeddelande 110610

advertisement
Pressmeddelande
Stenungsund, 20112011-0606-10
Unga konstnärer från Bohuslän ställer ut utanför Tavlebords
Tavlebords lanthandel!
lanthandel!
Vad ska vi med konst på landsbygden till? Den frågan arbetar en grupp unga konstnärer från Bohuslän med inom Coola
Krafter-delprojektet med samma namn. Deltagarnas arbete har nu resulterat i flera konstverk som kommer att visas för
första gången utanför Tavlebords lanthandel på Orust lördagen den 11 juni. De unga konstnärerna som kommer att delta på
lördag är mellan 20-28 år och kommer från Orust, Tjörn och Uddevalla. Några av verken kommer att utformas på plats, och
besökarna kan ta del av en blandning av fotografi, land art, måleri och skulptur. Tanken är sedan att verken ska kunna visas
på andra platser utomhus runt om i Terra et Mares område under sommarmånaderna.
Pressen bjuds nu in att delta när verken visas och uppförs för första gången.
När? Lördagen den 11 juni Kl 10.3010.30-14.00
Var? Utanför Tavlebords Lanthandel,
Lanthandel, Tegneby, Orust.
Orust. För karta och vägbeskrivning:
http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=tavlebord+110
Coola krafter-delprojektet ”Vad ska vi med konst på landsbygden till?” genomförs tillsammans med Västra
Götalandsregionens projekt K-merkt konst. Utställningen på lördag genomförs i samarbete med Tavlebords Lanthandel, som
startats upp som ett projekt inom Leader Terra et Mare.
För ytterligare information, kontakta gärna Coola Krafters projektledare:
Josefina Andersson
telefon 0761-452778
e-post [email protected]
____________________________________________________________________________________________________________
Coola Krafter är ett paraplyprojekt inom LEADER Terra et Mare, som syftar till att öka möjligheterna för unga
på landsbygden och i skärgården att genomföra sina egna idéer. Paraplyprojektet delar ut ekonomiskt stöd till
unga som vill driva egna delprojekt inom Terra et Mares område.
LEADER är en metod inom Landsbygdsprogrammet som bygger på samverkan mellan offentlig, privat och
ideell sektor med fokus på lokal utveckling. Det unika är även att en s.k. LAG-grupp har beslutanderätt över
hur pengar ur regeringens landsbygdsprogram skall fördelas till lokala projekt.
LEADER-området Terra et Mare består av kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn, Kungälv, Öckerö
samt Göteborgs Stad Södra skärgården. Undantaget är tätorterna Uddevalla, Stenungsund samt Kungälv.
Mer information finns på www.terraetmare.se
För löpande information om Coola Krafter, följ oss gärna på Facebook!
https://www.facebook.com/pages/Coola-Krafter/229632065538
Download