Orust kommun | 473 80 Henån | Tel 0304 - 33 40 00 | e

advertisement
Du är här:
RSS | Lyssna
| Anpassa webbplatsen | Languages EN, DE, FR, ES
Till startsida »




Sök
Orust kommun
Arbetsplan för skolbibl
ioteket

Låneregler
Trivselregler
Sök
| Utbildning

| Grundskolor

| Henåns skola

|
Arbetsplan för
skolbiblioteks
verksamheten
i Henåns skola
Syfte
Skolbiblioteket är främst en pedagogisk idé, inte en samling böcker. Det
är ett arbetssätt, en verksamhet för lärande. Skolbiblioteket ska vara en
lärande miljö med tillgång till information, kunskap och upplevelser.
Skolbiblioteksverksamheten ska hjälpa till att höja kvaliteten på
elevernas lärande i skolan och vara en naturlig del i skolans arbete.
Biblioteksbaserat lärande är ett sätt att nå strävansmålen.
Övergripande mål
Skolbiblioteket ska stödja och främja skolans utbildningsmål. Biblioteket
har en viktig funktion i två av skolans centrala uppdrag


att hos eleverna skapa förmåga och lust att läsa och skriva
att utveckla elevernas förmåga och möjlighet att söka, hantera och
värdera information
Mål




att vara en resurs för alla som arbetar på Henåns skola


att ge eleverna träning i att värdera och använda information
att vara en kunskapsbank
att skapa och stärka läsvanor
att erbjuda eleverna möjlighet att använda olika sorters information
som en väg till kunskap
att stödja elever i att använda IKT
Kontaktuppgifter:
Ann Welming
Henåns skola
[email protected]
e
Tel: 0304-33 43 50
Fax: 0304-304 64
Box 33
473 22 Henån
Fokus
Skolår 1-3
Eleven ska ha fått allmän förtrogenhet med bibliotek:






känna till vilken litteratur och vilka medier som finns
förstå hur böckerna är placerade Hcf, Hcg osv.
förstå att fackböcker är placerade efter ämne
känna till låne- och ordningsregler
fått kännedom om nyutgiven barnlitteratur
erfarit reflekterande läsning
Skolår 4-9
Eleven ska ha fått allmän förtrogenhet med bibliotek:











känna till vilken litteratur och vilka medier som finns

att känna till och kunna söka i någon av databaserna på skolan och
utföra enklare sökningar på Internet




förstå vad källkritik innebär
förstå hur böckerna är placerade Hcf, Hcg osv.
förstå att fackböcker är placerade efter ämne
känna till låne- och ordningsregler
fått kännedom om nyutgiven barnlitteratur
erfarit reflekterande läsning
fått kännedom om nyutgiven ungdomslitteratur
fått förståelse för fackböckers struktur
förstå att det finns olika sökvägar och metoder för att nå information
att kunna använda uppslagsverk, register och innehållsförteckningar
att utföra enklare sökningar i bibliotekskatalog för att förstå kopplingen
mellan och bibliotekskatalog böckernas hylluppställning
att se skillnad mellan olika upphovsmän och deras syften
att jämföra fakta i olika texter
att inse vikten av att ange vilka källor man använt
Särskolan
Eleverna ska:




ges möjlighet att regelbundet besöka biblioteket för att låna och läsa
delta i lässtunder på biblioteket
informeras om lämplig litteratur
utifrån sina förutsättningar utnyttja biblioteket
Meddela fel på sidan
Dela med andra
Synpunkter på verksamheten
Skriv ut
Orust kommun | 473 80 Henån | Tel 0304 - 33 40 00 | e-post [email protected]
Sidansvarig: Kristina Klintenberg | [email protected] | Om webbplatsen | Sidan senast uppdaterad: 2011-05-11
LADDAR...
Download