Nilex Service Management är valfrihet

advertisement
Simplifies Service Management
Nilex Service Management
är valfrihet
Snabb implementering
Enkelt att konfigurera
Flexibelt
PinkVerify ITIL-Certifierad
Nilex erbjuder support
var som helst,
när som helst
Simplifies Service Management
Med våra mobila applikationer
för Iphone, Windows Mobile och
Android kan vi garantera hög
flexibilitet.
Om Nilex
Nilex har sedan 1998 erbjudit användarvänliga och
kraftfulla lösningar för kundservice och IT-Support.
Våra ärendehanteringssystem implementeras snabbt
och ger kunder betydande flexibilitet.
Nilex har i snart 15 år utvecklat mjukvaror som förbättrar IT:s effektivitet och ger
större värde för dess användare. Det är
därför våra service management applikationer erbjuder smarta lösningar, snabba
processer som markant sänker service och
supportkostnaderna för våra kunder.
Vår servicedesk är resultatet av 16 års
erfarenhet av marknaden. Nilex är
ITIL-certifierade sedan 2004 och våra
systemlösningar är snabba, smidiga, och
går att anpassa efter olika verksamheters
krav. Nilex lösningar kan implementeras
på några dagar och en öppen arkitektur gör
det möjligt att integreras med andra
1000 installationer
450 avtalskunder
IT-system som finns inom företaget. Utöver
detta erbjuder Nilex tjänster inom systemkonfiguration, implementering, utbildning
och support. Med över 1000 installationer
och 450 avtalskunder vet vi vad ni behöver.
Vi reducerar kunders risker genom att se till
att de inte missar att betala sina licenser
till olika programvaruleverantörer. Med
våra applikationer får företag den information de behöver för att strukturera sina
ärenden, få en översikt över sin IT och kan
leverera bättre service till sina kunder.
Nilex system är skalbara och kan enkelt
växa tillsammans med en verksamhets
behov. Nilex begränsas inte till IT-avdelningar utan kan enkelt nyttjas för exempelvis uppgiftshantering, beställningsförfarande, personalfrågor, serviceanmälan och
mycket mer.
För att kunna ge våra kunder ett verktyg för
att kontrollera kostnaderna för sin IT har vi
en bred produktportfölj. Den består av våra
ärendehanteringssystem, asset management, mobila applikationer för Iphone,
Windows Mobile och Android, ITIL stödsystem, system för tidredovisning, avtalshantering och avvikelsehantering.
Med Nilex kunskap och erfarenhet inom
ITIL och processer får ni en snabb och
effektiv implementering i er verksamhet.
Nilex lösningar tillsammans med flexibel
och kostnadseffektiv licensmodel gör oss
till en partner att räkna med och lita på.
Låt våra system bli en del av er verksamhet!
Säkra kundnöjdhet
När det gäller service och hantering av
supportfrågor är det viktigt att det går
snabbt så att man säkrar sina kunders
nöjdhet. Den ökar ifall de får kompetenta
och utförliga svar från exempelvis företagets helpdesk. Nilex är ett verktyg i denna
process som ger företagen ett modernt
ärendehanteringssystem som ser till att
säkra att servicen till kunderna håller en
hög nivå konstant.
Nilex företagsfilosofi
Nilex Service Management ger företag
en betydande valfrihet. Vi har lösningar
för företag och verksamheter oavsett
krav på komplexitet och funktionalitet.
Med vår Nilex Implementations Index har
vi utvecklat en process och metod som
utformas för att finna den rätta systemlösningen som passar varje verksamhet optimalt. Ur en mängd frågor kan vi
utforma en profil som vi sedan kopplar till
vårt index för att matcha våra verktyg mot
verksamhetens krav. Om vi under denna
process märker att våra kunders behov
förändras utarbetar vi en ny plan för att
tillmötesgå dessa förändringar .
ITIL-certifierad
Service
Incident
PinkVerify
CRM
Ärendehantering
Våra flexibla lösningar
Enkel implementation
Kostnadseffektiv
Stöder alla affärsverksamheter
Söker ni ett kraftfullt system för
ärendehantering som ska implementeras
snabbt rekommenderar vi NilexPress®.
Kostnaderna för att implementera denna
programvara är minimal och många kunder
väljer även att göra det själv. NilexPress®
är ett webbaserat ärendehanteringssystem
som kan användas inom en mängd
områden. Det är inte begränsat till
användarsupport utan är ett givet verktyg
för hantering av arbetsuppgifter som
nyanställningar, beställningar, HR- frågor,
rapportering, förändringshantering och
relaterade arbetsmoment.
Företag som vill utvecklas och expandera
behöver struktur. De olika incidenter,
uppgifter och förändringar som äger rum
dagligen kräver ett strukturerat arbetssätt
som hjälper medarbetarna att lugnt
och metodiskt ta ett ärende i sänder.
NilexPress® är ett anpassat specialverktyg
som skapar denna struktur.
Enkel att konfigurera
Webbaserad
Silverlightbaserad statistikmotor
PinkVerify ITIL-Certifierad
Extremt flexibel
Enkel och snabb ärenderegistrering
Söker ni en komplett lösning för
support och ärendehantering som
är framtagen för att passa alla slags
verksamhetsområden så är NilexPro®
svaret på era behov. NilexPro® stöder
felrapportering, förändringshantering
och ärendehantering. Genom enkel
implementering, flexibel skalbarhet,
modulbaserat licensformat och hög
användarvänlighet garanterar NilexPro®
en positiv upplevelse för såväl tekniker
som slutanvändare.
Är ni ett stort eller medelstort företag som
söker ett fullständigt mjukvarusystem
som är anpassningsbart och kan växa
tillsammans med er verksamhet?
- Då har ni hittat rätt.
NilexPro® är mycket lättimplementerat
och driftsätts på 1-3 dagar. Ni kan välja
mellan att ha NilexPro® installerad
lokalt i er verksamhet, som molntjänst
eller via hosting.
NilexPro® har möjlighet till utökad
funktionalitet som webborder, SLA och
gruppfunktionalitet. Låt NilexPro® växa
tillsammans med er verksamhet.
Lennart Asterdahl
Pierre Andersson
0768-08 59 68
[email protected]
0705 - 98 59 68
[email protected]
FÖRSÄLJNINGSANSVARIG
Stockholmsområdet och Norra Sverige
FÖRSÄLJNINGSANSVARIG
Södra Sverige
Nilex Enterprise® är en fullt skalbar
systemsvit, som från grunden har
utvecklats för organisationer och
verksamheter med stora krav på sin
servicemanagement lösning. Nilex Enterprise® består av tre grundprogram:
Nilex HelpDesk
Nilex Inventariesystem
Nilex CRM
Till dessa program finns ett stort urval av
tilläggsmoduler för utökad funktionalitet.
Nilex Enterprise® har varit PinkVerify
certifierat sedan 2004, vilket gör att vi
också följer ITIL:s riktlinjer i vår utveckling.
För oss är det viktigt att vi kan erbjuda
våra kunder valfrihet och att de inte
behöver betala för mer än vad dem
kommer använda. Vi tror inte att det finns
en lösning som fungerar för alla utan
det behöver finnas alternativ och dessa
tillhandahåller vi. Vi kan växa med våra
kunder när deras krav stiger på vad ett
service management system ska klara av.
Simplifies Service Management
Nilex i Helsingborg AB
Östra Sandgatan 12
252 27 Helsingborg
Telefon: 042 - 18 00 50
Fax:
042 - 21 07 76
E-post: [email protected]
CERTIFIERINGAR OCH UTMÄRKELSER
© Copyright Nilex i Helsingborg AB
Alla rättigheter reserverade.
Download