Bengt Wiberg - Styrelseinstitutet

advertisement
Bengt Wiberg
Kontakta mig för en
förutsättningslös
diskussion
Ledamot av Styrelseinstitutet
Tjuvdalsbacken 4, 421 67 Västra Frölunda (Göteborg)
Tlf: 0705-810 400, Mail: [email protected]
En kort introduktion om mig
“Strukturerad entreprenör” som ”gjort resan” flera gånger. Struktur från storföretagen, flexibilitet från
SME. Ekonom med teknisk utbildning. 50-talist.
Styrelseledamot/ordförande i sex externa bolag i skilda branscher.
Håller styrelseutbildningar för kommuner, kommunala bolag, statliga och privata bolag m fl . Under flera år
engagerad inom Handelshögskolans entreprenörsutbildning i Göteborg. Är sedan 2007 vice
styrelseordförande i kommunala Göteborgs Gatu AB. Omsättning ca 500 M. Har tidigare arbetat i
styrelsen för Göteborgs Spårvägar. Omsättning ca 1.500 M. Erfarenhet från noterat bolag.
Jag har hjälpt företag och företagare att växa genom engagemang, kunskap, nyfikenhet, integritet,
idérikedom och erfarenhet av att bygga företag samt från att vara anställd VD i större bolag. Har gjort
flera Turn-arounds i både små och stora företag. Tror på bench-marking. Internationell erfarenhet,
mycket brett kontaktnät samt god kunskap om avtalsjuridik, strategiarbete, organisationsfrågor och även
om ABL.
Författare till Styrelsens Faktabok samt Boards of directors of Swedish companies.
Mitt erbjudande
Vill du ha hjälp att få ditt företag att växa vare sig bolaget är litet eller har kommit en bra bit på väg,
så ta en förutsättningslös kontakt. I korta ordalag så hjälper jag ägare att göra framgångsrika
vägval ur kommersiell och personlig synvinkel.
Yrkesbakgrund

Under 20 år egen företagare inom bemanning, utbildning, internet, detaljhandel. Som mest
drygt 230 anställda. Köpt och sålt bolag.

VD för Plastic Padding. Nordenansvar. Tillverkning, försäljning av bilproffs- och konsumentprodukter till detaljhandeln och verkstäder. Lyckad “mjuk” Turn Around. Från god till mycket
god lönsamhet. Styrelseledamot.

VD för amerikanska Loctite. Bolaget ovan uppköpt av detta företag. Limmer till industri och
konsument. Ansvarig för fusionering av tre bolag. Styrelseledamot.

VD tyskt skogsföretag, Stihl Norden AB. Skogsproffs- och konsumentförsäljning. Ansvarig
för Skandinaviska dotterbolagen. Framgångsrik men “hård” Turn Around. Tio års förluster
vända till vinst på kort tid. Styrelseledamot.

Skandinavienchef amerikanska industriföretaget A W Chesterton. ÅF-uppbyggnad.

Tidigare även internationell handel samt säljchef i USA för handelshuset Elof Hansson mm.

Framgångsrik Electrolux dammsugarsäljare under drygt ett år. Sergeant vid Fallskärmsjägarskolan vars motto blev mitt även civilt: Vilja-Mod-Uthållighet.

Utbildning: bland annat Handelshögskolan Gbg (ingen hel examen), DIHM Masterexamen, Certified
Internet Webmaster vid Semcon, Dale Carnegie, Chesterton Technical School, Boston mm.
Arbetar/arbetat med B2C, B2B och industri inom bland annat följande branscher:
Tryckeri, media, webb, industriförnödenheter, industriunderhåll, olje-regenerering, träindustri,
träförädling, bemanning, utbildning, bileftermarknad, direktförsäljning kapitalprodukter,
biluthyrning, internationell handel, skogsutrustning, hushållsprodukter, bevakningsbranschen,
industriell nivåmätning, administrativa system, friskola, utveckling av medlemsorganisationer mm.
Download