Användarregler för datorer på Ellwynska skolan.

1 (2)
Vår beteckning
Datum
BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Ellwynska skolan
2012-01-20
Vår handläggare
Ert datum
Er beteckning
Användarregler för datorer på Ellwynska skolan.
Vi utgår från att du kan ta eget ansvar och därför är du administratör på din
dator och kommer genom skolans trådlösa nätverk åt Internet utan
begränsningar. Som administratör har du inga begränsningar på din dator utan
kan installera program och göra egna inställningar så länge det är lagligt och
följer skolans ordningsregler. Tänk på att du måste spara kvitton eller liknande
för att kunna visa att de program (mjukvaror) som du har installerat och som
inte är skolans, är tillåtna att använda. Enda undantaget är att du inte får
ändra i datorns grundkonfiguration eller installera något annat operativsystem
än det som är förinstallerat (annat än på uppdrag av skolans lärare) enligt
nyttjandeavtalet för din dator. Användarkonto till Homerun är personligt och får
ej lämnas ut, förvara dessa uppgifter på säkert ställe.
Det är inte alltid så lätt att veta vad som är tillåtet, därför kommer personal på
skolan att hjälpa dig genom att då och då kontrollera vad som finns på din
dator. Om du känner dig tveksam om vad som är tillåtet kontakta skolans ITsamordnare Claes Söderberg. Hjälp med förinstallerade program fås genom
Apple Care support 0771 199 519.
Begränsningar och förbud.
Det är förbjudet att använda datorer och nätverk för att skicka meddelanden
eller sprida uppgifter eller påståenden om enskilda personer som kan uppfattas
som kränkande eller stötande.
Det är förbjudet att utan lärares tillstånd besöka webbplatser med olagligt eller
olämpligt innehåll som våld, rasism, pornografi eller annat som kan uppfattas
som kränkande och diskriminerande.
Det är förbjudet att i eller via datorn och nätverk ladda ned, sprida eller lagra
upphovsrättsskyddat material som musik, film, konst, utan tillstånd från
rättighetsinnehavaren.
Det är förbjudet att medvetet sprida virus eller skadlig programvara.
Det är inte tillåtet att utnyttja felkonfigurationer, programfel eller på annat sätt
manipulera IT- systemen.
Den som installerar program utöver grundinstallationen ansvarar för att skaffa
legala licenser och ansvar också för andra kostnader eller avgifter som kan
tillkomma.
ELLWYNSKA SKOLAN
Trädgårdsgatan 21
641 33 Katrineholm
www.katrineholm.se
Telefon: 0150-56991
Telefax: 0150-51280
Bankgiro: 5798-1938
Org. nummer: 212000-0340
E-post: [email protected]
2 (2)
Det är förbjudet att skicka spam, kedjebrev eller andra för skolarbetet
obefogade massutskick.
Kommunikationskanaler får inte användas för kommersiella, politiska eller
andra syften som strider mot gällande lagstiftning.
Ovanstående begränsningar och förbud gäller både under skoltid och på fritid.
Om det visar sig att du har något olagligt eller olämpligt på din dator kanske
du undrar vad som kommer att hända? Det som kommer att hända är att du:
• får en varning och mentor eller rektor informeras. Förälder informeras om
du är omyndig.
• kan förlora rätten att använda din dator under viss tid
• riskerar att bli polisanmäld om skolans rektorer tror att du har gjort något
olagligt.
Lärare bestämmer hur datorn ska användas på lektioner. Du som elev får
bestämma hur du vill använda datorn utanför lektionstid.
För att du ska ha så stor glädje som möjligt av din dator så ska du se till att
datorn är fulladdad vid skoldagens början och alltid ha den under uppsikt eller i
säkert förvar under till exempel idrott, lunch och raster. När skoldagen är slut
tar du med dig din dator hem.
Skolan har en standard för dokumentformat. När du kommunicerar med andra
är det viktigt att tänka på vilka format du använder för att alla ska kunna
öppna och läsa dem.
Du ansvarar själv för att dina arbeten inte försvinner om det uppstår
datorproblem, därför är det viktigt att du ser till att spara dina filer och
dokument på fler ställen än bara i datorn t. ex Ping-pong.
Du lånar datorn av skolan och ska naturligtvis återlämna den i fint skick. Var
rädd om din dator och förvara den i fodralet.
För mer information se nyttjandeavtalet