TEMA - Uggleskytten

advertisement
Nya kunskaper och insikter när du vandrar!
”Vi kan i det synliga
landskapet se tecken på
det osynliga.”
”Vi kan lära oss att se det
inre landskapet bortom
det yttre.”
Välj ett tema som gör att din
pilgrimsvandring blir unik.
H-E Lindström
TEMA: Brytningstider
All förändring har sin början i uppbrottet från det invanda. För pilgrimen är
uppbrottet en livsnödvändighet, för att kunna påbörja vandringen på okända
vägar. Nya möjligheter uppstår ofta som ett resultat av förändringar.
Betrakta dig själv genom
forntidens öga.
Vi kan uppleva att vi befinner oss i en brytningstid mellan gamla invanda
mönster och nya influenser. Utvecklingen går fort. Ibland skrämmer den oss.
Vad kan forntidens människor lära oss om att leva i brytningstider? Hur
hanterade den lilla enskilda individen stora och omvälvande förändringar
under forntiden? Och är främlingsfientlighet ett modernt påfund?
TEMA: Tro och magiska föreställningar
Pilgrimen har med sig en osynlig medvandrare på vägen. Lever med tron att
någon bär genom svårigheterna och beskyddar. Att vi inte är ensamma.
Det kan ändå vara svårt för oss idag att förstå hur religiösa föreställningar
påverkade varje vardagshändelse hos forntidens människor, men vi gör ett försök.
De levde inte bara av naturen, de var själva en del av den. Hur har förhållandet
mellan naturen, oss själva och det vi kallar Gud förändrats under årtusendenas
gång?
Tack Du som ger oss liv!
TEMA: Klosterapoteket
Var vi än vandrar ser vi naturens skönhet. Men växterna är inte enbart
vackra. Människor i alla tider har använt dem för att bota och lindra
sjukdomar.
Vad finns i naturens apotek?
[email protected]
I klostren fanns stor kunskap om medicinalväxter. En skicklig munk kunde
hjälpa både kropp och själ. Men kunskap om växter och läkekonst fanns här
redan innan klostren etablerades på medeltiden. Vi diskuterar vilka växter
som användes i naturens stora apotek och hittar dem kanske under
vandringen. Hur framställs läkemedel idag?
www.uggleskytten.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards