Ny radioväska till pluton o kompani signalister

advertisement
MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET
Beteckning
MTR 20
Sida 1 (1)
Insänd av
Gotlands Insatskompani
Ny radioväska till pluton o kompani signalister
Förslag:
Ryggsäck snigel design medium, den kallas radioväska 08 i FM. Vi har försökt få ut denna
tidigare då den finns med M-nummer och således finns ett beslut om användning BOA. Fick
då till svar att den inte var till våra radiosystem. Enligt snigeldesigns hemsida så är denna
väska gjord för våra radiosystem.
Motiv:
Förbättrad arbetsmiljö och ergonomi för signalister som i nuläget använder avvecklade
bärsystem för att bära radio. För en hemvärnsman som enbart tjänstgör 8 dagar per år och som
vid tjänstgöring kan tvingas bära ra 180 upp till 12 h i sträck kommer stridsvärdet och
motivationen höjas avsevärt.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Gotlands Hemvärnsråd har vid sammanträde den 26 maj 2015 enhälligt ställt sig bakom
förslaget.
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Förslagsställaren påtalar bristen och avsaknaden av ergonomiskt anpassade bärsystem för
radiosystem 180. Rådet anser liksom motionären att ergonomi och arbetsmiljö är områden
som inte får eftersättas för hemvärnssoldaten. Det kan konstateras att Hemvärnets signalister
idag använder avvecklade bärsystem. Tyvärr finns efter kontroll i LIFT-systemet, inte den
efterfrågade bärväskan att tillgå. Vi förutsätter att ergonomiskt riktig utrustning beaktas i
framtagningen av ett nytt system som skall ersätta RA180. Det är emellertid inte ekonomiskt
försvarbart att satsa på kompletteringar av materiel till system som ska avvecklas. Det är
också viktigt att Hemvärnets chefer uppmärksammas på att signalister inte bör bära dessa
system under lång tid utan att få avlösning eller avlastning. Detta för att utrustningen inte ska
förorsaka skador på användaren.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen avslås
Rikshemvärnstingets beslut:
Download