Uppgift4_Magasinlayout - Karlstads universitet

advertisement
Medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet
MKGA48 Grafisk form och foto VT2009
Uppgift 4
Magasinlayout med bild och text i Indesign
Du ska göra layout för omslagets första sida samt ett uppslag i ett magasin. Du kan välja att ta inspiration från
ett magasin eller skapa en helt egen fiktiv form, du kan också välja ett befintligt magasin och göra en re-design av
detta (omslag/uppslag). Namnet på magasinet kan du då välja ett eget eller som det du re-designar (det ska då få
egen ny typografi och form). Artikeln som du ska skapa layout för ska handla om en person som du intervjuar kort,
för att få en bild av denne. I din artikel/layout ska du berätta om personen och försöka förmedla känslan som denna
persons karaktär, yrke eller intresse speglar. Omslaget kan ha med denna person som omslagsperson i bild.
Välj person (ingen i klassen) du vill berätta om, välj även forum, alltså vilken typ av magasin, genre som artikeln
förekommer i. Tänk även på vilken målgrupp som läser detta magasin, det kan styras av ämnesområde t ex. Gör en
kort intervju med personen för att få en så bra bild av denna som möjligt.
Bilderna ska planeras och fotograferas så bra som möjligt från början. Tänk ut ordentligt i förväg, när du skissar på
idé vad bilden ska säga. (Jag lägger ut en pdf om bildens komposition bildkommunikation) Tänk på ljuset, miljö, fokus/
beskärning i bilden och syfte med bilden. Arbeta med bilderna på datapassen i Photoshop, tänk på att det ska vara
relativt seriösa artiklar och justeringar - gäller beskärning, svartvita bilder (om så önskas eller med viss effekt om
det passar genren) och anpassning till tryck (300 ppi i rätt format). 3 bilder, ska göras, helbild i miljö, halvbild och
porträtt - tänk på att de ska vara varierande vad gäller riktning och kanske uttryck men fungera som helhet.
Formen, val av typografin, färgval, bildbeskärningar, allt detta är viktiga delar i layouten. Börja att skissa för hand,
många små skisser för att disponera ytan och gör större skisser när du har idén klar. Skapa sedan layout i Indesign.
Du kan använda illustrationer till viss del men fokus ligger på typografi och bild.
Texten i artikeln kan vara fiktiv till viss del. Du ska formulera en passande rubrik, en ingress som berättar kort om vad
artikeln har att säga, mellanrubriker, minst 2 stycken. Bildtexter ej att förglömma, som berättar om bilden kort. Du kan
välja att lägga in ett citat som utsmyckning. Brödtexten kan vara platshållartext eller egen som du skapar (kan ibland
ha fördel med svensk text, ger bättre form).
Layouten som du skapar med grund i information ovan ska uppfylla vissa kriterier:
1. Välj formatet, behöver ej vara A4, mät och känn på magasin du gillar. Anpassa till utskrift A4 eller möjligen A3
format i skrivare. Skapa uppslag, och omslagssida 1, tre sidor. Skapa marginaler som ger balans, skapa även
sidnummer och ett sidhuvud med namn på magasinet (finns lathund i Indesign att ladda ned)
2. Skapa en mall och styckeformat/paragraphstyles, (går igenom på lektion).
3. Arbeta med bilderna motiverat, anpassa formaten bra i PS så att kvalitet blir bra för print, upplösning och utfall.
4. Layouten - kolla regler som vi gått igenom, indrag vid stycken etc. (se pdf eller litteratur)
5. Fritt val att göra anfang, citat eller illustrationer, färgpalttor och bårder. En figursättning ska ingå i uppgiften runt
bild eller textelement.
6. Motivera dina val av bilder och hur du arbetat med bilderna, persons uttryck i bild/form, målgruppen och temat i
detta magasin - golf, resor konst eller vad handlar det om, och hur du jobbat med layouten tydligt - typografi, färger,
bildmanér. Lämnas in på separat A4. Jag vill också kunna se hur du gjort i Indesign och därför ska denna layout även
lämnas på CD med övriga inlämning i slutet av kursen. Tänk på att länka till bilder, lägga med dem på CD, Om du
väljer udda typsnitt, skapa textkonturer av dessa! Skapa en pdf - med utfall och skärmärken, high quality.
Redovisning 14 maj enligt nytt schema eller 19 maj om tiden blir knapp, viktigt att ni lär er hantera formen i Indesign.
Ha så kul!/Ann
Download