USA- en ny stormakt föds

advertisement
USA- en ny stormakt föds
År 1800- 5 miljoner invånare
År 1870- 40 miljoner invånare
Skillnader mellan norr och söder:
 Norr: Mer småjordbruk och en växande industri. De
var för tullar för att gynna den egna industrin. Slaveriet
avskaffat sen 1850.
 Söder: Varmare klimat. De odlade bomull. Slavarna
jobbade på plantagerna. Mer än en tredjedel av
befolkningen var slavar. Få industrier. Emot tullar för
att kunna köpa billiga industrivaror utifrån och kunna
sälja sin bomull
Amerikanska inbördeskriget
1861-1865
* Slavmotståndaren Abraham Lincoln valdes till president 1860. Detta gillade
inte delstaterna i söder och elva av dem gick ur unionen. Nordstaterna
godtog inte utbrytningen och inbördeskriget var ett faktum.
* ”Det första moderna kriget”- första gången man använde massarméer,
järnvägar, telegraf, kulsprutor och skyttegravar.
* 600000 stupade i kriget.
* Sydstaterna kapitulerade 1865 och slaveriet avskaffades. De vita behöll
ändå makten och diskriminering av de färgade skulle leva kvar länge i
sydstaterna.
Stormakten växer
Vid 1900-talets början var USA världens ledande
industriland.
Invandrare från Europa fortsatte att strömma till USA.
Avstånden var stora, men med järnvägens hjälp kunde
man förflytta sig längre sträckor. 1869 kunde man åka
från kust till kust.
Men det fanns inte plats för riktigt alla…
…de stora förlorarna var indianerna.
De trängdes undan till särskilda områden, reservat.
Deras försök att göra väpnat motstånd var dömt att
misslyckas. Indianerna var för få och deras vapen var
hopplöst omoderna.
Download