Innehåll

advertisement
Innehåll
Historien speglar samtiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Del I
Livet i början av 1800-talet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Mötet i Tilsit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.Finska kriget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.Finlands autonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.Nationalismen förändrar Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.Skaparna av den idealiska nationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.Det finländska ståndssamhället . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Del II
Den nya indus­triella världen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Uppfinningarnas tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
6.Maskiner av järn och kraft från ånga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
7.Industrialiseringen förändrar världen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
8.Industriarbetarnas liv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
9.Borgerskapets århundrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Del III
Imperialismens tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Rädda upptäcktsresande Livingstone! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
10.Vem finner Afrikas stjärna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
11.Japan följer västmakterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Del IV
Från indianrike till stormakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Flickan som inte ville återvända hem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
12.Indianernas land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
13.Vilda väster och slavplantagerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
14.Inbördeskriget i USAs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
15. Det moderna USA föds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Del V
Det föränderliga Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Till den nya världen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
16.Det gröna guldet för mot välstånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
17.Må det finska folket utbildas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Del VI
Striden om Finlands ställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Lönnmord i senaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
18.Finland måste förryskas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
19.Finland får en riksdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Del VII
Storkriget och dess följder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Den Röde baronen – Flygaräss i första världskriget . . . . . . . . . . . . . . 144
20.Orsakerna till första världskriget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
21. Krig på många fronter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
22.Storkriget tar slut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
23.Ryssland faller sönder, Finland blir självständigt . . . . . . . . . . . 161
Del VIII
Finlands inbördeskrig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Barn under brinnande inbördeskrig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
24.Inbördeskrigets orsaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
25.Det grymma kriget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
26.Finland efter inbördeskriget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Ordförklaringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Download