FINLANDS HISTORIA I STORA DRAG
MED HÄNSYN TILL SPRÅKFÖRHÅLLANDEN
Vikingatiden (c. 800- )
- finnar kommer från sydöster och söder, samer flyttar norrut
Korstågstiden (c. 850-1290) (katolsk kyrka)
- till följd av korstågen blir Finland en del av Sverige
Nöteborgs fred 1323
- därefter hör Finland till Sverige som landskap (Österland)
Gustaf Wasa
- reformationen
- Mikael Agricola, finska skriftspråket /suomen kirjakieli, ABC 1543, Uusi testamentti 1548
- Åbo Slotts blomstringstid
Sveriges stormaktstid
- krigsföring
- Finland:
1640 Åbo Akademi /Universitetet i Åbo
Bibeln på finska 1642 /Suomenkelinen Raamattu 1642
Stormaktstidens slut
- 1721 Nystads fred: Sydöstra Finland till Ryssland
- Sveaborg
- Gustaf III
Finska kriget 1808-1809
Storfurstendömet Finland 1809-1917
- lagarna, förvaltningen och religionen bevaras
- svenskan fortfarande förvaltningens språk
- egen valuta (mark) 1860
- delvis egen ekonomi
- nationalism
- språkmanifest: också finskan blir utbildningens och förvaltningens språk
- februarimanifest: ryskan blir den högsta förvaltningens språk (också obligatorisk i läroverk)
- värnplikt (Finlands armé till en del av den ryska armén)
Första världskriget
Ryska revolutionen 1917
Finlands självständighet 1917
- inbördeskriget 1918
- grundlagen: Finlands tvåspråkighet
- Ålandsfrågan (Åland till Finland 1921, landskapet enbart svenskspråkigt)
- andra världskriget 1939-1945 (vinterkriget 1939-1940)
- språklagen revideras 2004