Feedback-blankett

advertisement
Feedback-blankett / Hyresvärd
Vi ber Er vänligen att fylla i denna feedback-blankett. Ni kan också ge feedback på nätet på
www.skvl.fi. Ert svar behandlas konfidentiellt av Finlands Fastighetsmäklarförbund rf. (SKVL) och
feedbacken som fås rapporteras åt den berörda fastighetsförmedlingen för att utveckla dess
verksamhet.
1. SKVL:s medlemmens kontaktuppgifter
Företag:
Mäklare/ mäklarna:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Uppgifter gällande uthyrning / bostad
□ höghus
□ tomt
□ radhus
□ fritidsbostad
□ eh-hus
□ affärsverksamhetsobjekt
□ annat:
3. Hur valde ni fastighetsförmedling?
□ Tidningsannons, i vilken tidning? __________________________________________________
□ Internet, på vilken adress? _______________________________________________________
□ Rekommendation av bekanta
□ Förmedlaren tog kontakt
□ Är långvarig kund
□ Annons i skyltfönster
□ Förmedlaren av hyresbostad är SKVL Kvalitetsföretag©
□ Förmedlaren av hyresbostad hör till Finlands Fastighetsmäklarförbund
□ Annat:
4. Var ni nöjd med fastighetsförmedlingens verksamhet?
□ ja
□ nej
□ ja
□ nej
Varför var Ni nöjd/ missnöjd?
5. Skulle ni rekommendera fastighetsförmedlingen?
6. Fastighetsförmedlingens verksamhet
Service
Kontakt
Sakkännedom
Marknadsföring
utmärkt
bra
□
□
□
□
□
□
□
□
7. Förverkligades förmedlarens uppskattade hyresbelopp?
förträfflig
bra
□
□
nöjaktig
□
□
□
□
nöjaktigt
□
försvarlig
□
□
□
□
försvarligt
□
8. Annan feedback / utvecklingsideer gällande fastighetsförmedlingens verksamhet:
9. Kundens kontaktuppgifter (frivillig)
Tack för Er feedback!
Frimärke
Finlands Fastighetsmäklareförbund rf
Feedback
Annegatan 24, 4. vån.
00100 Helsingfors
Download