PROGRAM
Svenska Temadagen
Tid: Lördag den 23.4.16
Plats: Scandic Hotel Julia, Å salen i nedre våningen, Eriksgatan 4 , Åbo
Tidtabell
9.30 - 10.00
Anmälningar och kaffe med tilltugg
10.00 – 10.15
Välkomst- och hälsningstal
Maaria Lillberg, organisationsplanerare, Finlands Neuroförbund
Representant för Sydvästra Finlands neuroförening
10.15 - 11.15
Osynliga symptom vid neurologiska sjukdomar: Kognitiva och
psykiska processer
Teea Brunila, psykolog
11.15- 12.00
Lunchbuffé med kaffe
12.00 - 13.00
”Kroppens och sinnets balans”
Christina Wiik, fysioterapeut/psykoterapeut
Liten paus
13.15 – 14.45
”Vardag med osynliga neurologiska symptom”, diskussion i
smågrupper
Annika Ingves, rehabiliteringsplanerare/fysioterapeut, Finlands
Neuroförbund Öppenrehabilitering Aksoni
14.45 - 15.00
Avslutning
Dagen ordnas i samarbete med Svenska studiecentralen.
Neuroliitto ry / Finlands Neuroförbund rf / Finnish Neuro Society
Vaihemäentie 10 (PL 15) / FI-21251 Masku, FINLAND / puh./tel. +358 (0)2 439 2111 /
[email protected] / www.neuroliitto.fi