A OCH O FÖR ETT FUNGERANDE SAMHÄLLE
TALA INFÖR ANDRA!?!
Slappna av!
Men ja, i detta arbetsområde ska ni muntligt framföra antingen ett
miljöval ni gjort och vad det valet gör för skillnad eller så ska ni
presentera ett konstverk gjort av skräp och hur det påverkat naturen.
Pressad?
Ingen fara, vi kommer här gå igenom allt du kan behöva tänka på så du
är väl förberedd när det är dags!
 Detta gör vi när vi kommunicerar med någon:
-
SER
-
HÖR
-
LYSSNAR
-
KÄNNER
 God kommunikation ger få konflikter men framförallt så får du fram
det du vill få fram, det vill säga folk förstår vad du vill/menar.
 Att kommunicera kräver
att man både ger och tar,
att man både är sändare
och mottagare samt att
båda tar ansvar.
 ÅTERKOPPLING är
viktigt, det är då man
bekräftar att mottagaren
har uppfattat VAD det är
man sagt.
VAD SA DU ATT DU SA SA DU?
VAD INNEBÄR DET DÅ?
1.
2.
När du presenterar ditt
material är du sändaren. Du
vill förmedla något till de som
lyssnar, kanske för att
engagera eller lära dem
något. Desto mer påläst du är
desto säkrare verkar du och
kan slappna av och bjuda på
dig själv.
De som lyssnar är mottagare
av vad du säger. Det är inte
säkert att de förstår vad du
menar eller vill så det kan vara
en bra idé att vara
uppmärksam på sin publik
och ställa frågor/engagera
dem i din presentation så de
håller sig vakna och alerta!
 Vanligaste sättet att kommunicera
är att man talar med varandra
(börjar dock ändras en del iom
teknikens framsteg)
 Nackdelar med verbal
kommunikation:
-
Ord kan ha olika
betydelse/uppfattas olika för olika
personer.
-
Finns mycket distraktioner. Man
måste säkerställa att
informationen gick fram. Det vi
kallar för ÅTERKOPPLING.
Icke-verbal kommunikation
Icke-verbal kommunikation förstärker det vi
säger. Vi måste tänka på vad vi visar, annars kan
det bli dubbla budskap.

60-90% av det vi uppfattar i ett budskap
kommer från icke-verbala källor.

Exempel på icke-verbal kommunikation:
-
Kroppshållning
-
Ögonkontakt
-
Gester/kroppsspråk
-
Ansiktsuttryck
-
Röstbetoning.

Även tystnad kan vara kommunikation.
Checklista för en grym muntlig
Presentation
 Var påläst
 Tala tydligt (artikulera ordentligt)
 Se till att du hörs! (Prata ej för lågt men skrik inte heller)
 Titta upp och sprid blicken
 Använd dig av kroppsspråket
 Fånga intresset!
 Använd rekvisita
Jag ska lära
dig aaallt jag
kan!
 Anpassa dig och ditt språk efter din publik
MÄSTERLIGT!!!
Har du koll på allt detta nu?
Grymt, då är du mer än väl förberedd för din presentation!
Nu är det bara att läsa på, träna och finslipa din presentation!
Ta gärna hjälp av en kompis och spela upp era presentationer för
varandra och ge varandra sedan feedback så ni blir ännu bättre!
Vadå? Feedback? Jaha, jo men då förklarar vi det! 
 Feedback betyder återföring
och är en viktig del i
kommunikation.
 Det visar om budskapet gått
fram/fungerat.
 Det behövs för att veta vad vi
gjort bra och vad vi kan göra
bättre.
 Utan feedback kan inte
gruppen/personen utvecklas
och gå framåt.
 Bör ges snabbt.
 Undvik att ge vid upprörda
situationer.
 Var konstruktiv.
 Var tydlig.
 Inled och avsluta med
något positivt
(hamburgermetoden)
2 OLIKA SORTERS KRITIK:
 Sakkritik – rör
arbetsuppgifter, dvs en sak
 Personkritik – rör beteenden
eller ageranden hos en
person
 Man bör träna på att ge och
ta kritik. Lyssna, var lyhörd,
ställ frågor. Slut dig inte och
inta försvarsställning. Och när
du ger kritik, var konstruktiv.
Inget blir bättre av att man
börjar bråka.