Team och teamutveckling
Att tillhöra ett team eller en arbetsgrupp, eller att vara dess ledare, kan vara både
inspirerande och frustrerande. Ibland tycks vissa individer bromsa gruppens arbete och
utveckling, en annan gång skapas enastående resultat och teammedlemmarna utvecklas,
en tredje är stämningen god och alla har trevligt tillsammans men inte mycket blir gjort.
Mål
Efter avslutad kurs kommer
du att
Kunna lägga en grund för
effektiv samverkan i ett
team.
Förstå och känna igen de
utvecklingsfaser ett team
går igenom.
Förstå hur individers
olikheter kan vara en
tillgång snarare än en
grund för konflikter och
problem.
Ha modeller för
konflikthantering och
feedback.
Innehåll
Att arbeta i team.
Gemensamt fokus.
Att lägga en grund för
effektiv samverkan.
Människors olikheter –
problem eller tillgång.
Motivation.
Gruppdynamik.
Konflikthantering och
kommunikation.
Feedback.
Att upplösa team.
Målgrupp
Kurslängd
Personer som arbetar i eller
har ansvar för en grupp eller
ett team.
2 dagar
HAST UTVECKLING AB
Gatugårdsvägen 11G 423 33 Torslanda
Tel 031 56 25 20 Fax 070 611 52 96
[email protected] www.hastutveckling.se