Att Göra Varandra Bättre

advertisement
Att Göra Varandra Bättre
Intensivkurs i feedback
Peter Bengtsson
Att Göra Varandra Bättre
Copyright© 2015, Peter Bengtsson
Ansvarig utgivare: Peter Bengtsson
Förord
Utan feedback inget lärande.
Idag är det viktigt, och nödvändigt, för alla att lära nytt på jobbet. Tiden är förbi då all kunskap kunde
inhämtas på kurs. Nu krävs det att alla lär på ett effektivt sätt i vardagen. Att Göra Varandra Bättre är både
nyttigt och meningsfullt för oss människor.
Ett effektivt lärande i vardagen kräver att människor samarbetar i sitt lärande, av den enkla anledningen
att utan återkoppling från kollegor och chefer blir det inget lärande.
Denna bok handlar om hur detta dagliga lärande kan gå till genom att alla ger och tar feedback till
varandra för att på så sätt öka varandras lärande och göra varandra bättre.
Boken är uppbyggd som en crash course, en intensivkurs, med korta lektioner. Dessa kan med fördel
läsas som "enomdan" för att på så sätt få tillfälle att i vardagen prova varje lektions slutsatser. Självfallet blir
effekterna större om flera läser och praktiserar samtidigt.
/Peter Bengtsson
Lektion 2: Den enklaste metoden
Den allra enklaste metoden för att ge feedback till andra hur de påverkar dig är denna:
När du gör (X) så upplever jag (Y).
Viktig lärdom nummer 1 här är att vara väldigt noggrann när du beskriver det beteende (X) hos den
andre som påverkar dig. Om du slarvar med att beskriva det så riskerar du att din feedback gör mottagaren
arg och försvarsinriktad eller att den blir helt verkningslös. Om beskriver beteendet ingående får ni samma
bild över vad det är ni behöver prata om.
Lärdom nummer 2 är att beskriva de känslor och upplevelser som du får. Ju bättre du kan beskriva dessa
ju större intresse får du från mottagaren. Och desto bättre kan ni tillsammans justera era beteenden
framöver.
En kärnkompetens för alla är att kunna beskriva sina känslor.
Download