Beteende - 3MK elvebakken

advertisement
Öppenhet och trygghet
ÅPENHET OCH
TILLITSSPIRALEN
Operativ: Enkel nivå
Tillitsspiralen
Taktisk: medelsvår nivå
Strategisk komplex nivå
R
E
L
A
S
J
O
N
S
D
Y
P
U
P
P
G
A
V
E
S
K
O
M
P
L
E
K
S
I
T
E
T
Komfortzone
Utrygg
Trygghet
Feedback
Feedback
Feedback er et av de aller viktigste instrumentene i
individuelle og gruppdynamiska
utviklingssituasjoner. Derfor er også feedback en av
de største gaverne dere kan gi en medmenneske.
Feedback får ikke gis med de fire h:na
Hat,
Trusler, (Hot)
Hån,
Hevn
Feedback ”regler”
• Rätt tid/ när mottagaren är mottaglig
• Rätt plats
• Förändrings bara beteenden
• Feedback bör vara specifik
• Den som ger feedback säger jag, inte vi eller man.
• Lagom mycket
JAG budskapet
Beteende: Berättar vilket beteende jag ser eller hör hos
den jag ska ge feedback till
Känsla: Berättar vad för känsla som framkallas av
beteendet
Konsekvens: Berätta varför jag reagerar så och vad jag
eventuellt önskar hända i stället.
Feedback trappan
Ditt eget val
” Du mener…”
”Jo, men du
forstår…”
” Nei, du har
missoppfattet
det hele …!”
Ӏsch, de va
hele laget”
De tre frågorna
1. Är det nödvändigt?
2. Är det genomtänkt?
3. Är det kärleksfullt?
Kan du svara ”ja” på samtliga tre frågor, då är du på god väg
att ge någon en stor gåva.
Övning
1. Dela upp er i era grupper
2. Diskutera kring feedbacken och hur ni bäst ni
skapar ett öppet feedbackklimat.
3. Ge feedback till alla i gruppen om något som ni
uppskattar hos personen. En post-it till varje
person i gruppen.
4. Glöm inte att använd JAG budskapet.
Download