MBTI - Självkännedom – för bättre/effektivare ledarskap

advertisement
MBTI - Självkännedom –
för bättre/effektivare ledarskap
Produkt
Ledningsgrupp i utveckling
Beskrivning
Utvecklingsprogram för ledningsgrupper som vill stärka och utveckla den individuella
ledarförmågan i såväl de operativa som i de strategiska uppgifterna.
Kundnytta
 Starkare självkännedom - för att kunna förstå andra måste man först förstå sig själv.
 Förbättrad kommunikationsförmåga - att lyssna och att vara närvarande.
 Ökad förståelse - krav och förväntningar både från organisationens och medarbetarnas
sida.
 Ökad förståelse för sina egna drivkrafter, beteende, och agerande.
Innehåll
Programmet inleds med en kartläggning via ett webbaserat test/personprofil, seminariet
startar med att samtliga deltagare erhåller egen personprofil. Seminarieledarna ger feedback
på samtliga personprofiler och visar på likheter och olikheter hos de olika profilerna
Under dagen varvas individuellt arbete, bikupor, grupparbete samt samtal och feedback i
plenum. Deltagarna kommer också att arbeta med en större gruppuppgift i en stressad
situation där teamarbete och kommunikation är en förutsättning för att lyckas.
I slutet av seminariedagen upprättar varje individ en individuell utvecklingsplan som är
anpassad utifrån individens situation och handlar om att öka förståelsen för sitt eget
agerande och beteende i förhållande till andra
Seminarium genomförs enligt överenskommelse med uppdragsgivaren.
Ring oss gärna för mer information!
Vitavia – din totalleverantör inom HRM
adress industrigatan 6, 112 46 stockholm tel 08-441 42 44, e-mail [email protected] org.nr 556512-5647
www.vitavia.se
Download