LoS Ledarskap och självkännedom

advertisement
LoS
Ledarskap och
självkännedom
UL
Utvecklande
ledarskap
10.6
Ledarskap
Ledarskap är inte en roll som man kan
kliva i och ur, snarare en filosofi eller
ett förhållningssätt i livet där moraliska
värderingar och äkthet är oerhört
väsentliga över tid.
Eliav Zakay, FM Israel
Att stödja människor
Om jag får förmånen att få stödja en
människa mot ett mål, måste jag först
finna henne där hon är och börja just
där. Den som inte kan det lurar sig själv
när hon tror att hon stödjer andra.
Vill jag visa hur mycket jag kan så beror
det på att jag är fåfäng och egentligen
vill bli beundrad av den andre istället för
att stödja henne.
Att vara ödmjuk inför den jag vill stödja
är att förstå att detta med att stödja inte
är att vilja härska, utan att vilja tjäna.
Kan jag inte detta så kan jag inte heller
stödja någon.
Fritt efter Kierkegaard
UGL
Utveckling
Grupp Ledare
IL
Indirekt Ledarskap
Download