KONFLIKTHANTERING

advertisement
KONFLIKTHANTERING
Torsdag den 20 Oktober
Tid:
Kursledare:
Kurslokal:
Kursavgift:
Övrigt:
Anmäl senast 10 Oktober
09.00 - 16.00 (kaffe och fralla serveras från kl. 08.30)
Ing-Marie Magnusson, IMG Konsult
LSS-Partner, Järnbrotts Prästväg 2
Kursen är kostnadsfri för alla anställda i LSS-Partner
Fika, lunch och kursmaterial ingår.
Vad och när är det konflikt?
Konflikter är i det närmaste oundvikliga. Ändå är det lätt att känna
sig obekväm när de uppstår. Genom att vara bättre förberedd på
svåra situationer ökar du förmågan att klara dem bättre. Det går att
undvika onödiga konflikter genom att vara lyhörd och ta tag i
problemen i tid.
Just när det handlar om konflikthantering finns det mycket att vinna
på att satsa förebyggande. Det är också viktigt att se på konflikter
som möjligheter istället för som problem. Då blir det lättare att
hantera och få ut något konstruktivt av konflikter.
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att lösa konflikter på ett
konstruktivt sätt och bli tydligare i din kommunikation.
14
Download