konflikthantering och besvärliga beteenden

advertisement
25 -­‐ 26 april i Sundsvall
KONFLIKTHANTERING OCH BESVÄRLIGA BETEENDEN
SUCCÈKURS
BETYG 4,8
NÅ NYA HÖJDER I DITT LEDARSKAP
Välkommen till en problemlösande utbildning som inte bara ger dig verktyg för ditt dagliga arbetedu får dessutom göra en Extended DISC personanalys som kartlägger ditt beteende för att öka
din medvetenhet om hur just du beter dig, hur du påverkar andra och andra påverkar dig.
Colegica har under två år genomfört dessa utbildningar i Stockholm med deltagare från olika
företag och branscher. Det har varit en stor efterfrågan på utbildningarna och en av anledningarna
till den goda responsen från deltagarna har varit det pedagogiska upplägget där teori, egen
reflektion samt praktisk träning blandas.
Konflikthantering.
•
Varför&uppstår&en&konflikt?&
•
Olika&former&av&konflikter&och&reaktioner&
•
Försvarsmekanismer&
•
Så&identifierar&du&de&aktiva&ingredienserna&i&en&konflikt&
•
Ditt&eget&sätt&att&hantera&konflikter&
•
Verktyg&för&att&hantera&individ?&och&gruppkonflikter&
&
Besvärliga.individer.och.beteenden.
•
Vad&är&ett&beteende&och&hur&relaterar&det&till&våra&attityder&och&värderingar?.
•
Ditt&eget&naturliga&och&anpassade&beteende.
•
Hur&påverkar&ditt&beteende&andra&och&hur&påverkar&deras&beteende&dig?.
•
Besvärliga&beteenden&kontra&besvärliga&personer?&vad&beror&de&på&och&hur&ska&du&hantera&dem?.
•
Agera&rätt&i&laddade&möten&och&svåra&situationer.
&
Kommunikation.och.svåra.samtal.
•
Nycklar&till&lyckad&kommunikation?&så&kan&du&stärka&kapaciteten&för&tidig&problemlösning.
•
Hitta&rätt&kommunikationskanal&baserat&på&din&mottagares&beteende.
•
Så&hanterar&du&olikheterna&i&gruppen&och&gör&dem&till&tillgång&istället&för&hinder.
•
De&olika&rollerna&i&konflikthantering.
•
Ditt&eget&beteende&påverkar&andra?&välj&rätt&kommunikation!.
&
.
!Colegica genomför utbildningen den 25-26 april i Sundsvall. Det är en öppen utbildning med
” En av de bästa kurser jag har gått”
Verksamhetschef, Landstinget i Jönköping
”Tack! En mycket konkret och bra kurs som jag
kommer att ha användning av i mitt arbete.
Mycket bra och kreativa ledare”
Utbildningsledare, Norrtälje utbildningscentrum
” Den bästa kurs jag någonsin gått”
Driftsavdelningen, Uddevalla hamn
möjlighet att träffa deltagare från flera olika företag och branscher. Utbildningen vänder sig till
”Mycket bra och givande kurs som gett mig
personer i olika ledande befattningar.
mycket. Jag kommer att rekommendera kursen
till andra”
Priset för utbildningen är 8 000 kr och inkluderar även en EXTENDED DISC personanalys
SISTA ANMÄLNINGSDAG 11 MARS 2013
[1]
Teknik- och projektchef, Motala Train
Download